Skip to: Een Maatschappij die Werkt

Kenniscentrum Phrenos website

 • Kenniscentrum Phrenos is eind 2020 samen met Amsterdam UMC, afdeling sociale geneeskunde en Meetellen (een onderzoeksbureau voor én door mensen die bekend zijn met extra ondersteuning) in samenwerking met gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, gestart met een onderzoek naar de invloed van economische recessie, met name vanwege de COVID-19 crisis, op de werkgelegenheid voor […]

 • In december 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van de Regionale Quickscan zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek. Het doel is om een instrument (quickscan) te ontwikkelen waarmee regio’s de samenhang en kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problematiek optimaal kunnen vormgeven. Dit door ZonMw gefinancierde project draagt bij aan […]

 • Een Europese samenwerking voor de verbetering van de geestelijke gezondheid in kleine en middelgrote bedrijven Vanaf begin 2020 is Kenniscentrum Phrenos betrokken bij een door de Europese Unie gesubsidieerd project MENTUPP: Mentale Gezondheidsbevordering en Interventie in de werkomgeving (Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings). Het project is gericht op het verbeteren van welbevinden […]

 • Inventarisatie prevalentie, beloop en beschikbare zorg Kenniscentrum Phrenos en Verslavingskunde Nederland gaven onderzoeksbureau Mark Bench de opdracht om te onderzoeken hoe vaak de combinatie van psychische aandoeningen en verslaving (comorbiditeit) voorkomt, wat het beloop van de aandoening is en welke zorg cliënten vervolgens ontvangen. Jaap van Weeghel, directeur wetenschap van Kenniscentrum Phrenos: ‘Mensen met beide […]

 • Is Individuele Plaatsing en Steun (IPS) te implementeren voor de mensen met common mental disorders (CMD)? Welke resultaten worden behaald en waar gaan in de uitvoering knelpunten ontstaan? Daar doet Phrenos onderzoek naar. Achtergrond In 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een ministeriële regeling ingesteld waardoor mensen met CMD IPS-trajecten kunnen volgen. […]

 • Pilotonderzoek In 2019 heeft Kenniscentrum Phrenos een pilotonderzoek uitgevoerd, waarbij de eerste Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT)-groepen zijn gestart in Nederland. De ervaringen bij zowel cliënten als uitvoerders zijn zeer positief. Uit eerste interviews is gebleken dat diverse teams de interventie willen voorzetten. Phrenos voert momenteel de analyses van het pilotonderzoek uit en maakt […]

 • In juni 2018 verscheen de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’. Hierin staan de resultaten van een tweejarige ontdekkingsreis in het sociaal domein: het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’. Interviews, voorbeelden en tips De publicatie omvat een reeks interviews met betrokkenen van samenwerkingsinitiatieven van ggz, maatschappelijke opvang en sociaal domein. Maar […]

 • Regionale samenwerking in taskforces In Nederland heerst de visie dat goede zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen aansluit op individuele hulpbehoeften en persoonlijke doelen (Over de brug, 2014). Er moet aandacht zijn voor de verschillende fasen en dimensies van herstel en de zorg moet zoveel mogelijk bestaan uit bewezen effectieve interventies. Daarvoor is integrale, […]

 • Kenniscentrum Phrenos deed vier jaar onderzoek naar participatie in werk en opleiding bij mensen met een vroege psychose: het CREW-onderzoek (CREW staat voor Cognitieve REmediatie en Werk). Hieruit blijkt dat het toevoegen van cognitieve training aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) op de langere termijn een positief effect heeft op participatie in betaald werk. Doelen […]

 • Dit onderzoek is geïnitieerd om Wellness Recovery Action Plan (WRAP) breder in te voeren in de Nederlandse praktijk. Kenniscentrum Phrenos ontwikkelt in samenwerking met het Trimbos-instituut een modelgetrouwheidsschaal voor de inzet van WRAP en een handreiking om WRAP breed beschikbaar te maken. Aan het onderzoek nemen zes instellingen deel: GGz Breburg, RIBW Arnhem & Veluwe […]

 • Phrenos onderzoekt sinds 2018 het beloop van een psychose bij mensen met een verschillende psychoseduur. Een bijzonder onderzoek, want tot op heden beperkten meta-analyses zich tot risicogroepen of mensen in de eerste episode van een psychose. Dit ‘nieuwe’ onderzoek geeft inzicht in herstel in verschillende fases en de facetten die dit herstel beïnvloeden. Bestaand onderzoek […]

 • Kenniscentrum Phrenos heeft een programma ontwikkeld waardoor mensen met psychische problemen zich geaccepteerd voelen en kunnen meedoen in de wijk. Aanleiding: eerste hulp bij psychische problemen Gemeente Eindhoven en GGzE zijn dit jaar samen met MHFA Nederland, het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos een project gestart. Daarin onderzoeken zij of de cursus ‘Eerste hulp bij psychische […]

Back To Top