Skip to: Herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

Herstel is in de ggz een relatief nieuw begrip dat verwijst naar meer dan genezing van ziekte alleen. Ervaringsdeskundigen spelen een
belangrijke rol in herstelondersteuning.

 

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top