Skip to: Mensenrechten & destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos website

Mensen met psychische problemen krijgen helaas vaak te maken met stigma. Stigma is een negatief vooroordeel over een persoon of een groep personen. Het gevolg van stigma is dat mensen met psychische problemen niet altijd dezelfde kansen hebben als het gaat om wonen, werk, vrijetijdsbesteding, relaties en zaken zoals gezondheidszorg. Op deze pagina vind je meer informatie over de achtergrond van stigma, feiten en cijfers en tools die helpen bij het verminderen van stigma.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top