Skip to: Mensenrechten & destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos website

Mensen met psychische aandoeningen hebben in principe dezelfde rechten op wonen, werken, vrijetijdsbesteding, relaties, gezondheidszorg, enzovoort als anderen. Zij krijgen echter vaak te maken met stigmatisering. Hieronder op deze pagina vind je links naar verdiepende teksten over dit onderwerp, over feiten en cijfers en verschillende kennisproducten.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top