Skip to: Blikopeners: podcasts over stigma

Kenniscentrum Phrenos website

Blikopeners: podcasts over stigma

Blikopeners is een podcastserie over stigma en zelfstigma; wat is het, hoe herken je het en wat kun je doen om het tegen te gaan? In de serie komt zowel de wetenschap als de praktijk aan het woord. Je hoort theoretische achtergronden waarmee je beter weet waar het over gaat als we het hebben over stigma. Maar we laten je ook verhalen horen van mensen met cliëntervaring, waarin je je wellicht herkent of die je inspireren.

Podcast en challenge

De podcastserie bestaat uit vier afleveringen. De afleveringen duren ongeveer een half uur. Iedere aflevering wordt gevolgd door een challenge, waarmee je je eigen gedachten over stigma en zelfstigma kunt ordenen en onderzoeken. Zo ontdek je of en hoe stigma impact heeft op jouw/iemand anders leven. Daarnaast kunnen de afleveringen en de challenges aanleiding zijn om met anderen in gesprek te gaan over stigma en zelfstigma.

>> Naar de podcastserie

Achtergrond Blikopeners

De Blikopeners zijn in 2021 gemaakt door Samen Sterk zonder Stigma. De voorstudie voor de Blikopeners was een gezamenlijk project van Kenniscentrum Phrenos en Samen Sterk zonder Stigma, met als doel om tot een goede vorm van stigma-educatie te komen. Tijdens dit gezamenlijke project is een inhoudelijk raamwerk ontwikkeld voor een stigma-educatie instrument. Ook is er een marktonderzoek naar de behoeften van ggz-organisaties op het gebied van stigma-educatie.

Back To Top