Skip to: Disclaimer

Kenniscentrum Phrenos website

Disclaimer

E-maildisclaimer

Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mail bericht en eventuele attachments kan niet worden ingestaan, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dit betekent dat:
Kenniscentrum Phrenos geen bestuursrechtelijke besluiten bekendmaakt door middel van e-mail;
 Kenniscentrum Phrenos geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat door middel van e-mail.
Het informele en open karakter van e-mail berichtenverkeer brengt verder met zich mee dat:
Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten zijn te ontlenen; 
Een e-mail bericht zogenoemde computervirussen kan bevatten. Kenniscentrum Phrenos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.

Disclaimer

Het Kenniscentrum Phrenos streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen. Het Kenniscentrum Phrenos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn ook zoveel mogelijk relevante externe links opgenomen. Het Kenniscentrum Phrenos is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

De Auteurswet is ook van toepassing op publicatiemiddelen als internetsites: de inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wanneer u een artikel of een passage wilt verspreiden dan dient u daarvoor voorafgaand toestemming te vragen aan het Kenniscentrum Phrenos. Publicatie dient altijd te geschieden onder vermelding van de auteur en de bron.
De foto’s mogen niet door derden worden gebruikt.

Geen medisch advies

Kenniscentrum Phrenos is geen hulpverlenende instelling en geeft geen medische adviezen. Medewerkers van het kenniscentrum kunnen ook niet beoordelen of een bepaalde behandeling in een individueel geval wel of niet de juiste is.
Het Kenniscentrum Phrenos kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Cookies

Het Kenniscentrum Phrenos gebruikt cookies om webstatistieken te verzamelen. Daarmee kan Kenniscentrum Phrenos de website beter afstemmen op de wensen van bezoekers. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies door Kenniscentrum Phrenos? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen.

Keurmerk HONcode

Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation, de ‘HONcode‘, de gedragscode voor medische en gezondheidszorgsites. Daarin staat een aantal normen beschreven over onder meer deskundigheid en vertrouwelijkheid.

Informatie geplaatst door derden

Het Kenniscentrum Phrenos is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers van deze website plaatsen (in een reactie) en kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Reacties zijn persoonlijke meningen van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van het Kenniscentrum Phrenos. Het Kenniscentrum Phrenos kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van deze website.
 Anonieme reacties, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen worden zonder discussie verwijderd.

Back To Top