Skip to: Zorggerelateerde preventie

Kenniscentrum Phrenos website

Zorggerelateerde preventie streeft naar vroegtijdige signalering en behandeling van psychische aandoeningen. Er moeten voldoende middelen beschikbaar zijn voor cliënten om aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel te kunnen werken, zowel tijdens als na de behandeling. Zo kunnen we langdurige problemen op verschillende levensgebieden en terugval in de zorg voorkomen. Op deze pagina vind je links naar verdieping, lerende netwerken en kennisproducten over zorggerelateerde preventie.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top