Skip to: Rapport veldraadpleging zorggerelateerde preventie

Kenniscentrum Phrenos website

Rapport veldraadpleging zorggerelateerde preventie

Kenniscentrum Phrenos heeft een veldraadpleging verricht bij de deelnemende instellingen rondom het thema zorggerelateerde preventie.

Doel

Deze veldraadpleging had als doel om tot een gezamenlijk begrip van het thema te komen en inzichtelijk te krijgen hoe de deelnemende instellingen het thema zorggerelateerde preventie prioriteren en tot uitvoering brengen binnen hun organisatie. De resultaten uit de veldraadpleging gaven belangrijke en relevante inzichten in hoe dit thema is ingebed in het beleid van de organisatie, hoe dit thema in de praktijk wordt toegepast en waar de wensen en uitdagingen liggen rondom de ontwikkeling van en samenwerking binnen het thema zorggerelateerde preventie bij de deelnemende instellingen.

Startpunt

Het resulterende rapport kan een belangrijke basis bieden voor verdere uitdieping van het thema en kan een startpunt zijn voor het opzetten van een mogelijk lerend netwerk en kennisplatform voor zorggerelateerde preventie.

Rapport veldraadpleging zorggerelateerde preventie
2022
Lars de Winter
Kenniscentrum Phrenos
Back To Top