Skip to: Kenniscentrum Phrenos

Kenniscentrum Phrenos website

Wij werken aan een

samenleving waarin voor

alle mensen dezelfde

rechten gelden, dus ook voor

mensen met psychische

problemen

Wij werken aan een

samenleving waarin voor

alle mensen dezelfde

rechten gelden, dus ook voor

mensen met psychische

problemen

Kenniscentrum Phrenos beoogt het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met psychotische of andere ernstige en langdurige aandoeningen te bevorderen. Phrenos doet dat door kennis te delen en te ontwikkelen.

Back To Top