Skip to: De Waterheuvel

Kenniscentrum Phrenos website

De Waterheuvel

De Waterheuvel logo

Psychosociale rehabilitatie bij De Waterheuvel

De Waterheuvel houdt zich bezig met de psychosociale rehabilitatie van mensen met een psychiatrische achtergrond. Het is een werkende gemeenschapsorganisatie die de vorm heeft van een clubhuis waarvan men lid kan worden. Zij bestaat sinds 1986, is gevestigd aan de Sarphatistraat te Amsterdam, en werkt volgens het Clubhuismodel.

Clubhuismodel

Het Clubhuismodel is een rehabilitatiemethode  waarbij “community-based rehabilitation” wordt toegepast, en die in de Verenigde Staten als “evidence based practice” te boek staat. Mensen met een psychiatrische achtergrond krijgen door hun beperking te maken met isolement en afwijzing van de maatschappij. Met het lid worden van een clubhuis wordt dit doorbroken. Leden helpen zij aan zij met stafleden het clubhuis draaiende te houden door middel van zinvol werk, en er worden betekenisvolle contacten aangegaan.

Lidmaatschap

Volgens het Clubhuismodel is lidmaatschap van een clubhuis vrijwillig en zonder tijdslimiet. Leden bepalen zelf hoe ze het clubhuis gebruiken, welk werk ze doen, en kunnen hun stem laten horen in commissies, werkgroepen en vergaderingen. Belangrijke beslissingen worden genomen op basis van consensus. Leden participeren in het clubhuis op alle niveaus, van een dagelijkse ochtendmeeting tot in het bestuur. De “need to be needed” is belangrijk in het clubhuis; zonder actieve deelname van leden is het niet mogelijk om het clubhuis draaiende te houden. Leden behouden het recht terug te keren bij het clubhuis, zelfs na langdurige afwezigheid.

Empowerment en herstel

Leden worden dagelijks aangemoedigd en in staat gesteld (empowerment) om te participeren in het clubhuis. Zij krijgen verantwoordelijkheid en leren die nemen. Omdat de leden bij alle aspecten van het clubhuis betrokken worden en zijn, en omdat het het clubhuis juist om de keuzes en de stem van de leden gaat, leren zij functioneren ondanks hun beperkingen. In het clubhuis is er een focus op wat iemand wel kan. Als de praktijk uitwijst dat een lid zinvol werk kan doen, en zinvolle contacten kan aangaan, dan kan er zelfvertrouwen ontstaan. In dergelijke gevallen spreken we van herstel.

De Waterheuvel als springplank

Met de ervaring die ze hebben opgedaan met het werken in het clubhuis, en met een toegenomen zelfvertrouwen, kunnen clubhuisleden doorstromen naar vrijwillig of betaald werk. Daarbij behouden zij de ondersteuning van De Waterheuvel, die actief relaties onderhoudt met werkgevers, de buurt en de stad. De Waterheuvel streeft ernaar om voor haar leden acht betaalde werkplekken te hebben bij toonaangevende bedrijven. Op deze plekken kunnen leden een half jaar oefenen met betaald werk. Vervolgens krijgt een ander lid de kans dit te doen. De clubhuisterminologie hiervoor is Transitional Employment (TE).
In de film hieronder kunt u zien hoe TE werkt:

Organisatie

De Waterheuvel heeft 150 actieve leden, waarvan er dagelijks gemiddeld 36 komen. Het heeft een directeur, zes stafleden en een conciërge, die allen betaalde medewerkers zijn, en een bestuur dat bestaat uit twee clubhuisleden en vijf vrijwilligers met een voor het clubhuis relevant netwerk. Het jaarlijkse budget van De Waterheuvel is 575.000 euro.

Bezoekadres
De Waterheuvel
Sarphatistraat 41
1018 EW Amsterdam

Telefoon
020-6264642

Website
De Waterheuvel

De Waterheuvel op Facebook

Deelnemers

Deelnemende instellingen zijn de belangrijkste partners van Kenniscentrum Phrenos

Wilt u ook deelnemende instelling van Kenniscentrum Phrenos worden?

Kijk dan hier voor meer informatie

Back To Top