Skip to: Emergis

Kenniscentrum Phrenos website

Emergis

Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks behandelen of begeleiden zij circa 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. De naam ‘Emergis’ betekent dan ook: jij komt boven.

Met iedere cliënt kijkt Emergis welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. Dat gebeurt door zo’n 1360 medewerkers op vijftig locaties in Zeeland. Emergis werkt bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.

Emergis is actief op de gebieden:
– Preventie en kortdurende behandeling
– Behandeling, genezing en herstel
– Wonen, werken en maatschappij
– Onderdak en opvang
– [woordenlijst term=”forensische-zorg”]Forensische zorg[/woordenlijst]

Bezoekadres
Emergis
Oostmolenweg 101
4481 PM Kloetinge

Website
Emergis

Deelnemers

Deelnemende instellingen zijn de belangrijkste partners van Kenniscentrum Phrenos

Wilt u ook deelnemende instelling van Kenniscentrum Phrenos worden?

Kijk dan hier voor meer informatie

Back To Top