Skip to: GGZ Eindhoven

Kenniscentrum Phrenos website

GGZ Eindhoven

GGz Eindhoven logo

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met ernstige, meervoudige, complexe en vaak langdurende psychiatrische en psychosociale problemen. Samen met de cliënt en andere deskundigen pakt GGzE de problemen aan.

Ambulante of klinische behandeling
Verreweg de meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat wil zeggen dat zij tijdens de behandeling thuis blijven wonen en zo mogelijk hun werk blijven doen of naar school blijven gaan. De behandeling vindt dan op afspraak plaats. Als het nodig is, kunnen mensen voor kortere of langere tijd worden opgenomen in de kliniek. Ook kunnen zij begeleiding krijgen bij het zelfstandig wonen.

Cursus Eerste hulp bij psychische problemen

MHFA Nederland, dochteronderneming van GGzE biedt in samenwerking met verschillende samenwerkingspartners de training Mental Health First Aid aan. De cursus is geschikt voor iedereen. Ook voor hulpverleners van de brandweer, politie, thuiszorg en dergelijke, zodat zij de juiste hulp kunnen bieden aan mensen in crisissituaties. Vanwege de ambulantisering hebben steeds vaker mensen te maken met (acute) psychische problemen. Daarom  is er bij burgers en hulpverleners behoefte aan meer kennis en vaardigheden op dit gebied.

Lees meer

 

Bezoekadres
Landgoed De Grote Beek
Dr. Poletlaan 40
5626 ND Eindhoven

Website
GGZ Eindhoven

Deelnemers

Deelnemende instellingen zijn de belangrijkste partners van Kenniscentrum Phrenos

Wilt u ook deelnemende instelling van Kenniscentrum Phrenos worden?

Kijk dan hier voor meer informatie

Back To Top