Skip to: GGz Centraal

Kenniscentrum Phrenos website

GGz Centraal

GGz Centraal is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land.
Ze behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden. Ze bieden hun zorg zo dicht mogelijk bij hun patiënten aan. Ze hebben een breed, toegankelijk behandelaanbod dat aansluit bij de zorgbehoefte van onze cliënten.
Het werkgebied strekt zich uit over Flevoland, Gooi & Vechtstreek, Oostelijk Utrecht, Veluwe & Veluwe Vallei. Jaarlijks behandelen ze ongeveer 40.000 cliënten. Hun cliënten worden in pincipe verwezen door de huisarts. Het behandelaanbod sluit aan bij de zorg van de huisarts. Ze streven naar lokaal herkenbare en toegankelijke zorg en bieden deze aan binnen behandelprogramma’s.

Bezoekadres
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort

Website
GGz Centraal

Deelnemers

Deelnemende instellingen zijn de belangrijkste partners van Kenniscentrum Phrenos

Wilt u ook deelnemende instelling van Kenniscentrum Phrenos worden?

Kijk dan hier voor meer informatie

Back To Top