Skip to: Netwerk Herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

In dit netwerk kijken we hoe we de positie van de ervaringsdeskundige in het behandelteam kunnen versterken. We zoeken de vrije ruimte voor zelfhulp en behoud van de autonomie van de cliënt. We ontwikkelen beleid en visie op ervaringsdeskundigheid en herstel. Daarbij kijken we ook naar de rol en positie van ervaringsdeskundigen in de samenleving.

>>Lees meer

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top