Skip to: Privacy- en Cookieverklaring

Kenniscentrum Phrenos website

Privacy- en Cookieverklaring

Privacyverklaring Kenniscentrum Phrenos

De Stichting Kenniscentrum Phrenos (hierna te noemen Phrenos) beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid.
Phrenos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
info@kenniscentrumphrenos
+31 (0)30 – 2931626

Werkingssfeer

De privacyverklaring geldt voor de persoonsgegevens, die in het kader van (wetenschappelijk) onderzoek, informatieverschaffing en diensten worden verzameld door Phrenos.

Persoonsgegevens

Phrenos verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten, meedoet aan onderzoek en/of deze zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens omvatten bijvoorbeeld voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, email- adres, geboortedatum of overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, door ons een vraag te stellen via de mail of een websiteformulier, door zich in te schrijven voor onze nieuwsbrieven en door zich op te geven om deel te nemen aan onze activiteiten.
Phrenos kan uw persoonsgegevens gebruiken voor:
– het verzenden van onze nieuwsbrieven en/of folders en/of uitnodigingen
– telefonisch of e-mail contact indien dit nodig is om onze dienstverlening of onderzoek uit te kunnen voeren en te evalueren
– verstrekking aan de accrediterende instanties voor accreditatie van bijeenkomsten die Phrenos organiseert.
– ons adressenbestand van mensen die werkzaam zijn of vrijwillig verbonden zijn bij organisaties en instellingen die deelnemen aan het kenniscentrum. Deze adressen worden alleen gebruikt voor directe communicatie met de deelnemers.

Bij het bezoeken van onze websites worden ook verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld tijdsduur van inloggen, IP-adressen, URL’s en surfgedrag. Deze gegevens worden gebruikt voor beheertechnische en administratieve doeleinden.

Verstrekken van gegevens aan derden

Phrenos zal in het kader van wetenschappelijk onderzoek geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij deze derden betrokken zijn bij het onderzoek en aan hen per overeenkomst dezelfde vertrouwelijkheid is opgelegd, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Ook buiten het kader van wetenschappelijk onderzoek zal Phrenos geen persoonsgegevens verkopen of verstrekken aan bedrijven en instellingen tenzij verstrekking nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen doelstelling of in het kader van een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Sites gelinkt aan websites van Phrenos

De websites van Phrenos bevatten links naar sites die niet door of in opdracht van Phrenos zijn vervaardigd. Phrenos is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gelinkte websites en voor de bescherming van persoonsgegevens door deze sites.

Beveiliging gegevens

Phrenos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bewaartermijnen

Phrenos bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Naam, e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van onze diensten (waaronder cursussen en congressen) of in het kader van communicatie: tot uiterlijk twee jaar nadat de dienst of communicatie is beëindigd.
– Naam, e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor inschrijving voor de nieuwsbrief en/of het ontvangen (nieuws)berichten: tot het moment dat u zich uitschrijft of anderszins aangeeft geen contact meer te wensen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Phrenos. Phrenos zal binnen 4 weken aan een verzoek om inzage, correctie of verwijdering voldoen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@kenniscentrumphrenos.

Wijziging privacyverklaring

Phrenos behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. De privacyverklaring is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

Download onze privacyverklaring in pdf

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Net als de meeste andere websites gebruiken wij ook cookies. Dit zijn kleine bestandjes met informatie die worden uitgewisseld tussen een webserver en de browser, tablet of smartphone van een websitebezoeker. Cookies zijn ongevaarlijk, worden al sinds de begindagen van internet op websites gebruikt en kunnen geen virussen of malware verspreiden.

Weten cookies wie ik ben?

Nee! Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

Welke cookies gebruiken wij?

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze community/website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Op onze website worden verschillende cookies gebruikt. Deze worden hieronder uitgelegd.

Functionele cookies

Wij gebruiken cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website. Zo worden cookies gebruikt om te reageren en in te loggen. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. Phrenos gebruikt de hiermee verkregen gegevens niet voor andere doeleinden.

Analytische cookies

We maken op deze community/website gebruik van Google Analytics. Deze dienst maakt gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht (statistieken) in het gebruik van deze community/website. Het gebruik van deze cookies voldoet aan de strenge eisen van de AVG. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Gegevens worden anoniem opgeslagen en niet gedeeld voor andere doeleinden dan de analyse van het gebruik. Met de analyse van deze gegevens kunnen wij onder andere onze community/website optimaliseren. Vind je dit niet voldoende dan kun je Google Analytics blokkeren met de volgende dienst van Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies bij sociale knoppen

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Cookies voor inhoud van derden als Youtube

Op webpagina’s kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze community/website wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties, YouTube-video’s en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Download onze cookieverklaring in pdf

Back To Top