Skip to: NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme)

Kenniscentrum Phrenos website

Het NIPA is een landelijk netwerk van (ervaringsdeskundige) autismeprofessionals, werkzaam bij ggz-organisaties. We maken (kennis)producten voor de behandeling en begeleiding van mensen met autisme. Hieronder kun je doorklikken naar verdieping, methoden, publicaties, nieuws, scholing en actuele projecten van het NIPA.

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top