Skip to: NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme)

Kenniscentrum Phrenos website

Het NIPA is een landelijk netwerk van (ervaringsdeskundige) autismeprofessionals, werkzaam bij ggz-organisaties. We maken (kennis)producten voor de behandeling en begeleiding van mensen met autisme.

>> Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top