Skip to: Over Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme

Kenniscentrum Phrenos website

Over Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme

Het Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme is een landelijk netwerk van ggz-organisaties, waaronder behandelorganisaties en RIBWs. We werken samen in de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande behandel- en begeleidingsproducten. Daarmee willen we bereiken dat mensen met autisme de best mogelijke zorg krijgen in die fasen van het leven en op die levensdomeinen waar zij dat nodig hebben om hun herstel te bevorderen. Dit doen we samen met professionals en ervaringsdeskundigen.

Ben je benieuwd naar de producten die we ontwikkeld hebben? Neem een kijkje in de bibliotheek autismemodules.

Aandachtsgebieden

  • specialistische (vroeg)diagnostiek en levensloopbegeleiding
  • behandeling en begeleiding
  • sociale leefomgeving van de cliënt en diens naasten

Autisme is nog een relatief jong vakgebied. Er is nog veel te ontwikkelen en onderzoeken. Het autismenetwerk wil hier ruimte aan bieden en innovatie stimuleren.

Bundelen van kennis en kracht

Bij steeds meer ggz-organisaties is autisme geen apart specialisme meer, maar wordt het ondergebracht in generalistische teams. Dat maakt het extra belangrijk om de specialistische kennis over en ervaring met autisme goed te borgen op een centrale plek waar specialisten en generalisten elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren.
We zijn dit netwerk gestart in de overtuiging dat het geheel meer is, dan de som der delen. Niet allemaal zelf het wiel uitvinden, maar kennis samenbrengen. Ook omdat we in een tijd leven waarin ontwikkelbudgetten bescheiden zijn. Door dit samen te brengen, kunnen we meer!

Huidige leden

  • Altrecht
  • GGZ Noord-Holland Noord
  • Lentis
  • Lister
  • Youz / Dr. Leo Kannerhuis

Lid worden van het NIPA?

Willen jij en je collega’s op de hoogte blijven van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen binnen het autisme? Met korting naar kennisevenementen en gratis gebruikmaken van de ontwikkelde autismemodules?
Neem contact op met Sanne Baudoin, coördinator van het NIPA:
sbaudoin@kcphrenos.nl, 030-293 16 26

Back To Top