Skip to: Plannen en verslagen

Kenniscentrum Phrenos website

Plannen en verslagen

Wat waren onze plannen en hoe kijken we daar – per jaar – op terug? Een overzicht van onze jaarverslagen, jaarrekeningen en jaarplannen.

2024 – 2026

Phrenos Meerjarenbeleidsplan 2024 – 2026
oktober 2023
Kenniscentrum Phrenos
Kenniscentrum Phrenos

2023

Phrenos Jaarverslag 2023
april 2024
Kenniscentrum Phrenos
Kenniscentrum Phrenos
Stichting Kenniscentrum Phrenos Definitieve jaarrekening 2023
maart 2024
BZB Accountancy & Advies B.V.
Kenniscentrum Phrenos
Kenniscentrum Phrenos Jaarplan 2023. Een plan voor 2023 binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan 2021 – 2023
december 2022
Kenniscentrum Phrenos

2022

Jaarverslag 2022
april 2023
Kenniscentrum Phrenos
Kenniscentrum Phrenos
Jaarrekening 2022
2023
BZB Accountancy & Advies B.V.
Kenniscentrum Phrenos

2021

Phrenos meerjarenbeleid 2021-2023 – een plan in ontwikkeling
2021
Kenniscentrum Phrenos
Jaarverslag 2021
2021
Kenniscentrum Phrenos
Jaarrekening 2021
2022
Kenniscentrum Phrenos

2020

Jaarplan 2020
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020
2021
Kenniscentrum Phrenos

2019

Jaarplan 2019
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019

2018

Jaarplan 2018
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018

2017

Jaarplan 2017
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017

2016

Meerjarenplan 2016-2020 publieksversie
Meerjarenprogramma Kenniscentrum Phrenos 2016 – 2020
Back To Top