Skip to: Zelfmanagement bij autisme

Kenniscentrum Phrenos website

Zelfmanagement bij autisme

Het NIPA heeft een aantal producten ontwikkeld die mensen met autisme kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar zichzelf. Hulpverleners kunnen deze producten inzetten in de behandeling en begeleiding.

  • Brochure ‘Een diagnose autisme…en dan?’
  • Promotieposters bij brochure (A3 en A4)
  • Handreiking Zelfmanagement (versie 2023)
  • Publicatie ‘Zoektocht naar jezelf’

Download gratis

Brochure Een diagnose autisme…en dan
juli 2022
NIPA / Informatietafel Autisme - Op-weg-wijzer
Poster brochure Een diagnose autisme… en dan – A3
juli 2022
NIPA / Informatietafel Autisme - Op-weg-wijzer
Poster brochure Een diagnose autisme… en dan – A4
juli 2022
NIPA / Informatietafel Autisme - Op-weg-wijzer
 
Handreiking zelfmanagement
2023
Onder redactie van: Maurits Beenackers, Thijs van der Rol, Frank Reiber, Naomi Breevaart
NIPA
Zoektocht naar jezelf
2020
Maurits Beenackers en Thijs van der Rol
NIPA / Lister

Brochure ‘Een diagnose autisme…en dan?’

Volwassenen die een diagnose autisme krijgen hebben daarna vaak veel vragen. Het NIPA maakte samen met belangrijke partijen in het autismeveld een brochure voor mensen die net een diagnose autisme hebben gekregen. Deze nieuwe brochure helpt hen op weg met informatie waarvan anderen zeggen: “Had ik dat maar eerder geweten!”. De brochure geeft een beknopt overzicht van wat iemand zelf kan doen en welke professionele ondersteuning (zorg en welzijn) beschikbaar is. Daarnaast geeft de brochure informatie over autisme en verwijst naar relevante websites en organisaties.

Handreiking zelfmanagement bij autisme (versie 2023)

De succesvolle Handreiking Zelfmanagement is inmiddels aan een tweede editie toe. Deze vernieuwde Handreiking uit 2023 omvat weer een brede inventarisatie van boeken, online bronnen, netwerken, organisaties en hulpmiddelen die door de geïnterviewden zijn genoemd als waardevol bij hun eigen zoektocht. De Handreiking kan worden gebruikt binnen en buiten de hulpverlening, ter ondersteuning van de zoektocht van mensen die binnen het autistische spectrum vallen, of zich dit afvragen.

Zoektocht naar jezelf

In Zoektocht naar jezelf vertellen 20 ervaringsdeskundige professionals over hoe zij zelf tegen autisme aankijken. Ze spreken ook over hun ervaring als hulpvrager in de ggz. En over wat zij zelf doen en hebben gedaan om met het leven en zijn uitdagingen om te gaan (zelfmanagement). Ten slotte bespreken zij de waarde van ervaringsdeskundigheid, ook voor de ggz.

Het boek behandelt een aantal actuele thema’s uit de ggz: wat is (nog) de waarde van de DSM? Wat is eigenlijk een classificatie, wat een diagnose? Bestaat autisme wel? Wat is goede hulpverlening? Maakt ervaring wel deskundig? Wie komt er met goede oplossingen voor knellende problemen in de zorg?

De auteurs maken bij het beantwoorden van deze vragen ook gebruik van beschikbare literatuur en beleidsstukken en steken ook hun eigen mening niet onder stoelen of banken.

Back To Top