Skip to: Zelfmanagement bij autisme

Kenniscentrum Phrenos website

Zelfmanagement bij autisme

Wat kunnen mensen met autisme zélf doen om met de uitdagingen van het leven om te gaan? Het NIPA maakte samen met Lister en Parnassia een publicatie en handreiking over zelfmanagement bij autisme. Hiervoor spraken we met ervaringsdeskundige professionals en verzamelden we bronnen die zelfmanagement kunnen ondersteunen.

Download gratis

De publicatie en handreiking zijn hieronder gratis te downloaden.

Handreiking zelfmanagement
2020
Maurits Beenackers en Thijs van der Rol
NIPA / Lister
Zoektocht naar jezelf
2020
Maurits Beenackers en Thijs van der Rol
NIPA / Lister

Handreiking zelfmanagement bij autisme

De Handreiking Zelfmanagement omvat een brede inventarisatie van boeken, online bronnen, netwerken, organisaties en hulpmiddelen die door de geïnterviewden zijn genoemd als waardevol bij hun eigen zoektocht. De handreiking kan worden gebruikt binnen en buiten de hulpverlening, ter ondersteuning van de zoektocht van mensen die binnen het autistische spectrum vallen, of zich dit afvragen.

Zoektocht naar jezelf

In Zoektocht naar jezelf vertellen 20 ervaringsdeskundige professionals over hoe zij zelf tegen autisme aankijken. Ze spreken ook over hun ervaring als hulpvrager in de ggz. En over wat zij zelf doen en hebben gedaan om met het leven en zijn uitdagingen om te gaan (zelfmanagement). Ten slotte bespreken zij de waarde van ervaringsdeskundigheid, ook voor de ggz.

Het boek behandelt een aantal actuele thema’s uit de ggz: wat is (nog) de waarde van de DSM? Wat is eigenlijk een classificatie, wat een diagnose? Bestaat autisme wel? Wat is goede hulpverlening? Maakt ervaring wel deskundig? Wie komt er met goede oplossingen voor knellende problemen in de zorg?

De auteurs maken bij het beantwoorden van deze vragen ook gebruik van beschikbare literatuur en beleidsstukken en steken ook hun eigen mening niet onder stoelen of banken.

 

Back To Top