Skip to: Overzichtskaart crisis bij autisme

Kenniscentrum Phrenos website

 • Deze overzichtskaart is gemaakt als hulpmiddel om de wederzijdse beïnvloeding van betrokkenen tijdens een crisis te onderzoeken. Dit kan helpen bij het verbeteren van crisisbehandeling aan (jong)volwassenen met autisme. Wanneer er crisis ontstaat, is het voor iedereen een uitdaging om helpende effectieve coping te blijven inzetten. Dit geldt zowel voor personen met autisme als voor […]

 • Autisme en Trauma In 2024 organiseert het NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme) vier online lunchwebinars over autisme en trauma: 1. maandag 15 april 2024: Autisme en trauma 2. maandag 24 juni 2024: Autisme en gehechtheid 3. maandag 30 september 2024: Autisme en Immunopsychiatrie 4. maandag 2 december 2024: Het effect van trauma op het […]

 • Tijdens het NIPA-najaarscongres toonden wij een aantal geselecteerde Product FLASHES; een paar korte filmpjes waarin aansprekende, praktische autismeproducten worden gepitcht: PRODUCT Beschrijving Filmpje ZEEF-methodiek Om meer te leren over de eigen executieve functies en verdere ontwikkelingsmogelijkheden te ontdekken is de ZEEF-methodiek ontwikkeld door Hogeschool Leiden en professionals uit de ggz-praktijk. ZEEF staat voor zelfregulatie en […]

 • Volwassenen die een diagnose autisme krijgen hebben daarna vaak veel vragen. Het NIPA maakte samen met belangrijke partijen in het autismeveld een brochure voor mensen die net een diagnose autisme hebben gekregen. Deze nieuwe brochure helpt hen op weg met informatie waarvan anderen zeggen: “Had ik dat maar eerder geweten!”. De brochure geeft een beknopt […]

 • Er is nog weinig kennis over de subjectieve beleving van vrouwen met een autismespectrum stoornis (ASS). In dit kwalitatieve Australische onderzoek werden 8 goed functionerende vrouwen, tussen de 24 en 54 jaar, die slechts recent een ASS diagnose gekregen hadden, geïnterviewd over hoe zij met de gender rolverwachting en sociale verwachtingen waren omgegaan. In het […]

 • Spelen is essentieel voor de sociale ontwikkeling van kinderen en de belangrijkste bezigheid in de kindertijd. Kinderen met autisme kunnen moeilijk met leeftijdsgenoten spelen. Autistische kinderen tussen de 6 en 12 jaar worden vaak sociaal uitgesloten. De Ultimate Guide to Play, Language and Friendship (PLF) is een complexe psychosociale interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van […]

 • Uit studies blijkt dat 45-86% van de personen met autisme slaapproblemen heeft. Waarschijnlijk hebben die slaapproblemen invloed op het dagelijks leven. Verzwaringsdekens kunnen hierbij helpen. De druk van het gewicht van de verzwaringsdeken wordt ook wel diepe druk stimulatie genoemd. Diepe druk stimulatie zorgt voor een kalmerend, veilig en geborgen gevoel. Het doel van deze […]

 • Veel kinderen met autisme vertonen probleemgedrag zoals zelfbeschadiging of hebben slaapproblemen. Dit heeft invloed op het ervaren welzijn van de ouders. Lichamelijke oefeningen zijn goed voor autische kinderen, maar het volgen van reguliere zwemlessen in een grote groep vormt voor deze kinderen vaak moelijk. Het doel van deze Amerikaanse pilot mixed-method studie was om de […]

 • Autisme komt bij ongeveer 2% van de bevolking voor. Mensen met autisme hebben allerlei soorten problemen, waaronder soms cognitieve beperkingen. Omdat het inzetten van videogames effectief is gebleken bij het verbeteren van cognitieve vaardigheden, zijn deze ook een veelbelovende interventie voor autistische kinderen. Omdat een overzicht ontbrak, wordt in deze Spaanse systematische review (n= 24 […]

 • Er komt meer belangstelling voor de voordelen van het gebruik van muziek bij rehabilitatie-processen. Dit Amerikaanse artikel is een systematische review naar de effecten van muziektherapie bij personen met een communicatiestoornis. Onder de noemer communicatiestoornis vallen vele verschillende soorten beperkingen, waaronder autisme. In eerste instantie werd gezocht naar de effecten van creatieve therapie of vaktherapie […]

 • Personen met autisme ervaren meer psychiatrische comorbide symptomen en suïcidale ideatie dan hun niet-autistische leeftijdsgenoten. Een mogelijke verklaring hiervoor is het gebruik van strategieën om autistische kenmerken te verbergen (camouflage). Camouflage lijkt op het construct zelf-monitoring waarbij kinderen en adolescenten als reactie op waargenomen gedrag van anderen hun zelf-presentatie aanpassen. Zelf-monitoring hoort bij het ontwikkelingsproces […]

Back To Top