Skip to: Wat is het Netwerk Herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid

Kenniscentrum Phrenos website

Wat is het Netwerk Herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid

Samen met haar deelnemende instellingen beoogt Kenniscentrum Phrenos in dit netwerk de inzet van ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen en verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat de beschikbaarheid van ervaringsdeskundigheid een voorwaarde is voor het ontwikkelen en benutten van ervaringskennis ten behoeve van herstel en voor de inrichting van herstelondersteunende zorg.

Voor wie is dit netwerk?

Dit netwerk is voor iedereen die binnen de organisatie werkt aan de implementatie van ervaringsdeskundigheid: ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, managers, bestuurders, andere professionals die op deze thema’s werken. Implementatie vraagt een brede visie en nauwe samenwerking op alle niveaus in de organisatie. Het voormalige themanetwerk Opschalen Ervaringsdeskundigheid van Herstel voor Iedereen vindt onderdak in dit nieuwe netwerk. Dit geldt ook het Platform FACT ervaringsdeskundigen. Na een periode waarin de eigen visie en beroepsontwikkeling centraal stond, is het nu tijd om dit te verbreden en samen met anderen in de organisatie de brede omslag naar herstelondersteunende zorg te realiseren.

Hoe werkt het?

Vier keer per jaar is er een live bijeenkomst van drie uur. Deelnemers brengen hun eigen ontwikkelvragen en doelen in. Gezamenlijk leren, uitwisselen en reflecteren staan centraal. We hanteren een aantal basisdocumenten die houvast bieden om met deze vragen aan de slag te gaan. Zo kunnen het Beroepscompetentie Profiel Ervaringsdeskundigheid en de aankomende Generieke Module Ervaringsdeskundigheid houvast bieden. Al naar gelang de thema’s en vragen die naar voren komen bieden we verdiepende teksten en kunnen we samen besluiten om van tijd tot tijd een deskundige uit te nodigen. De werkwijze kunnen we in gezamenlijk overleg bijstellen.
Martijn Kole en Dienke Boertien zullen de bijeenkomsten begeleiden.

Bijeenkomsten in 2023

Donderdag 13 april van 10.30 tot 12.30
Donderdag 15 juni van 10.30 tot 12.30 uur
Donderdag 12 oktober van 10.30 tot 12.30 uur

AANMELDEN

Wilt u deelnemen aan de netwerk? U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een teamslink en de agenda.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top