Skip to: RIBW Brabant

Kenniscentrum Phrenos website

RIBW Brabant

RIBW Brabant is een organisatie die mensen met een psychiatrische achtergrond ondersteunt bij het vinden van een weg in de samenleving. Zij bepaalt niet hoe die ‘weg in de samenleving’ er uit zou moeten zien. De cliënt bepaalt zelf de route en de eindbestemming. Het gaat er tenslotte om dat de cliënt een manier van leven vindt waar hij zelf tevreden mee is.

RIBW Brabant ondersteunt de cliënt in die zoektocht door mogelijkheden te scheppen, handvatten te bieden, kennis over te dragen, inzicht te geven en vaardigheden aan te leren. De cliënt leert zo hoe hij vanuit eigen kracht, zelfvertrouwen en verant- woordelijkheid zijn levensdoelen kan bereiken.

Bezoekadres
RIBW Brabant
Willem II straat 21 – 23
5038 BA Tilburg

Website
RIBW Brabant

Deelnemers

Deelnemende instellingen zijn de belangrijkste partners van Kenniscentrum Phrenos

Wilt u ook deelnemende instelling van Kenniscentrum Phrenos worden?

Kijk dan hier voor meer informatie

Back To Top