Skip to: GGZ Rivierduinen

Kenniscentrum Phrenos website

GGZ Rivierduinen

Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt GGZ Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners van het noorden en midden van Zuid-Holland. Ze bieden de zorg die het beste past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van onze poliklinieken of klinieken als het moet.

GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. Cliënten kunnen ook terecht met eetstoornissen, autisme en een combinatie van een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

GGZ Rivierduinen onderhoudt nauwe samenwerkingsrelaties met de huisartsen, andere zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. En werken met zorgprogramma’s gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Onze professionele en deskundige medewerkers meten voortdurend de resultaten van de behandeling. Voor hen staat het geven van zorg op een persoonlijke, betrokken wijze voorop. Richtinggevend is daarbij de behoefte en vraag van cliënten, leidraad een respectvolle en mensgerichte bejegening.

Bezoekadres
Sandifortdreef 19
2333 ZZ Leiden

Website
GGZ Rivierduinen

Deelnemers

Deelnemende instellingen zijn de belangrijkste partners van Kenniscentrum Phrenos

Wilt u ook deelnemende instelling van Kenniscentrum Phrenos worden?

Kijk dan hier voor meer informatie

Back To Top