Skip to: Kwintes

Kenniscentrum Phrenos website

Kwintes

Kwintes logoKwintes is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in de provincies Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland. Kwintes is er voor mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid, zwerfjongeren, dak- of thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld en jongeren en ouderen met autisme. Kwintes begeleidt cliënten individueel, zodat zij vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

Kwintes biedt:
– Kortdurende en intensieve begeleiding
– Beschermd en begeleid wonen
– Dagbesteding en hulp naar werk
– [woordenlijst term=”bemoeizorg”]Bemoeizorg[/woordenlijst]
– Crisis-, nacht- en vrouwenopvang

Bezoekadres
Kwintes
Laan van Vollenhove 3213
3706 AR Zeist

Website
Kwintes

Deelnemers

Deelnemende instellingen zijn de belangrijkste partners van Kenniscentrum Phrenos

Wilt u ook deelnemende instelling van Kenniscentrum Phrenos worden?

Kijk dan hier voor meer informatie

Back To Top