Skip to: Netwerk Herstel in de triade

Kenniscentrum Phrenos website

In dit netwerk werken we aan het triadisch werken in de ggz. Daarbij vatten we de term naasten ruim op. Het kan gaan om alle mensen die voor de cliënt van belang zijn. Psychische problemen hebben ook altijd invloed op de naasten. We betrekken naasten vanaf het eerste begin bij de behandeling. Cliënten en naasten trekken gelijk op bij de behandeling.

>>Lees meer

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top