Skip to: Hoofdzaak Werk en de landelijke werkmonitor worden met 2,5 jaar verlengd!

Kenniscentrum Phrenos website

Hoofdzaak Werk en de landelijke werkmonitor worden met 2,5 jaar verlengd!

Goed nieuws! De ministeries van SZW en VWS hebben besloten om het project Hoofdzaak Werk van het convenant Sterk door Werk met 2,5 jaar te verlengen.

Dit betekent dat ook de komende 2,5 jaar landelijke ondersteuning beschikbaar is voor de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland om mensen met psychische problemen in hun regio te helpen bij hun wens voor duurzaam betaald werk.
Deze ondersteuning is hard nodig om een goede regionale samenwerking tussen verschillende instanties, zoals gemeente, UWV, werkgevers en de ggz, te kunnen borgen.

Landelijke werkmonitor

Kenniscentrum Phrenos is onderdeel van de werkgroep van Hoofdzaak Werk en coördineert verschillende onderzoeken en de landelijke werkmonitor voor het project Hoofdzaak Werk. Met deze verlenging kan Phrenos de landelijke werkmonitor blijven coördineren en een bijdrage blijven leveren aan het verbeteren van de kennis en training over verbreding en kwaliteitswaarborging van de begeleidingstrajecten naar werk voor mensen met psychische problemen.

Onlangs is het nieuwste rapport van de landelijke werkmonitor door Phrenos gepubliceerd. Het rapport is hier te vinden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Lars de Winter: Lwinter@kcphrenos.nl.

Back To Top