Skip to: Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen

Kenniscentrum Phrenos website

Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen

Titel
Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen – Principes, perspectieven en praktijken

Jaar van uitgave
2015

Auteurs
Jaap van Weeghel, Marieke Pijnenborg, Job van ’t Veer, Gerdie Kienhorst (redactie)

Uitgever
Coutinho

ISBN
9789046904985 (boek)
9789046963487 (e-book)

Deze uitgave is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos en is geschreven door experts (onderzoekers en clinici) die werken bij (GGz-)instellingen, kennisinstituten, universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen is het eerste Nederlandstalige standaardwerk over destigmatisering bij psychische aandoeningen. In drie delen (theorie, praktijk en verdieping) gaat het boek in op publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening. Daarnaast worden effectieve strategieën en interventies beschreven om deze vormen van stigmatisering te verminderen en te voorkomen. Het legt daarmee een basis voor de verdere ontwikkeling van zowel de theoretische fundering als van effectieve destigmatiserende praktijken.

Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn. Daarnaast heeft het stigma vaak een negatieve invloed op het persoonlijk herstel. In een samenleving waarin van alle burgers wordt verwacht dat zij meedoen en naar vermogen bijdragen, is het noodzakelijk aandacht te hebben voor destigmatisering: het succesvol tegengaan van stigmatisering.
Voor destigmatisering is een gecoördineerde inzet van allerlei maatschappelijke actoren nodig.

Het boek en de bijbehorende website met verdiepende informatie richten zich op professionals in de basis-, generalistische en gespecialiseerde GGz. Daarnaast is dit boek bedoeld voor elke opleiding voor (toekomstige) professionals in de GGz. De inhoud is ook interessant voor (ex-)cliënten en ervaringsdeskundigen en nuttig voor beleidsmakers, journalisten en iedereen die beroepsmatig direct of zijdelings te maken heeft met de beeldvorming rond mensen met een psychische aandoening.

U kunt het handboek destigmatisering bestellen bij Uitgeverij Coutinho.

Lees ook de lezenswaardige recensie in Tijdschrift voor Psychiatrie.

Back To Top