Skip to: Onderzoek naar Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT)

Kenniscentrum Phrenos website

Onderzoek naar Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT)

Pilotonderzoek

In 2019 heeft Kenniscentrum Phrenos een pilotonderzoek uitgevoerd, waarbij de eerste Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT)-groepen zijn gestart in Nederland. De ervaringen bij zowel cliënten als uitvoerders zijn zeer positief. Uit eerste interviews is gebleken dat diverse teams de interventie willen voorzetten. Phrenos voert momenteel de analyses van het pilotonderzoek uit en maakt begin 2020 de definitieve resultaten bekend. Naar aanleiding van de positieve reacties op NECT heeft Kenniscentrum Phrenos besloten de interventie verder te onderzoeken in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek.

Over dit pilotonderzoek verscheen in 2022 een artikel in Psychiatric Rehabilitation Journal

Effectonderzoek

Het streven is om voor dit onderzoek een groep van 187 deelnemers met zelfstigma-klachten te werven die zorg ontvangen bij voornamelijk F-ACT- of VIP teams. Doel van het effectonderzoek is bepalen of NECT een effectieve interventie is voor het verminderen van zelfstigma bij deze groep. Om die vraag te beantwoorden vergelijken de onderzoekers NECT met een actieve controleconditie in een Randomised Controlled Trial (RCT). Dit betekent dat via loting bepaald wordt welke vorm van hulpverlening de deelnemers krijgen. De actieve controleconditie bestaat uit een groepsinterventie die niet specifiek gericht is op het verminderen van zelfstigma. Zo kunnen we een eventueel helpend effect van het delen van ervaringen in een groep ondervangen.

De primaire uitkomstmaat is de mate van zelfstigma. Daarnaast meten de onderzoekers ook

  • empowerment
  • persoonlijk herstel
  • sociaal functioneren
  • zelfvertrouwen
  • de mate waarin de psychische aandoening onderdeel is geworden van de eigen identiteit
  • kwaliteit van leven
  • self-concept clarity – de mate waarin overtuigingen over jezelf duidelijk gedefinieerd, consistent en over een langere tijd stabiel zijn

Literatuur

Hansson, L., Lexén, A., & Holmén, J. (2017). The effectiveness of narrative enhancement and cognitive therapy: a randomized controlled study of a self-stigma intervention. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 52(11), 1415–1423.

Roe, D., Hasson-Ohayon, I., Derhi, O., Yanos, P. T., & Lysaker, P. H. (2010). Talking about life and finding solutions to different hardships: a qualitative study on the impact of narrative enhancement and cognitive therapy on persons with serious mental illness. The Journal of Nervous and Mental Disease, 198(11), 807.

Roe, D., Hasson‐Ohayon, I., Mashiach‐Eizenberg, M., Derhy, O., Lysaker, P. H., & Yanos, P. T. (2014). Narrative enhancement and cognitive therapy (NECT) effectiveness: A quasi‐experimental study. Journal of Clinical Psychology, 70(4), 303–312.

Roe, D., Hasson-Ohayon, I., Mashiach-Eizenberg, M., Yamin, A., & Lysaker, P. H. (2017). Different roads lead to Rome: Exploring patterns of change among narrative enhancement and cognitive therapy (NECT) participants. The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 51(1), 62–70.

Yanos, P. T., Roe, D., West, M. L., Smith, S. M., & Lysaker, P. H. (2012). Group-based treatment for internalized stigma among persons with severe mental illness: Findings from a randomized controlled trial. Psychological Services, 9(3), 248.

Yanos, P. T., Lysaker, P. H., Silverstein, S. M., Vayshenker, B., Gonzales, L., West, M. L., & Roe, D. (2019). A randomized-controlled trial of treatment for self-stigma among persons diagnosed with schizophrenia-spectrum disorders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 1–16.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top