Skip to: Narrative Enhancement and Cognitive Therapy: een uniek programma voor het verminderen van zelfstigma in Nederland

Kenniscentrum Phrenos website

Narrative Enhancement and Cognitive Therapy: een uniek programma voor het verminderen van zelfstigma in Nederland

Kenniscentrum Phrenos heeft recent een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en eerste resultaten (pilotstudie) van Narrative Enhancement and Cognitive Therapy (NECT). NECT is een groepsinterventie, ontwikkeld in Israël, die zich richt op het verminderen van zelfstigma bij cliënten met een vroege psychose of ernstige psychische problemen. In deze interventie krijgen cliënten in 20 sessies meer informatie over hoe zelfstigma werkt bij mensen met psychische klachten (psycho-educatie), hoe ze negatieve en niet-helpende ideeën over zichzelf kunnen herkennen en uitdagen (cognitieve herstructurering) en hoe ze het geleerde kunnen toepassen op en inbedden in hun eigen levensverhaal (narratieve verbetering).

Waarom NECT?

Zelfstigma (het inbedden van negatieve stereotypes en stigmatiserend gedachtegoed in de eigen identiteit) is een proces dat een negatieve invloed heeft op alle levensdomeinen en kan ertoe leiden dat iemand alle pogingen staakt om activiteiten te ondernemen (het zogenaamde ‘why try’ effect). Daarnaast belemmert het de behandeling en het herstel van psychische klachten. Tussen de 20% en 40% van alle mensen met ernstige psychische problemen hebben een verhoogd niveau van zelfstigma. Daarom is het belangrijk dat er interventies zijn die zelfstigma aanpakken. In Nederland zijn dergelijke interventies nog niet beschikbaar, dus is het van groot belang om een geprotocolleerde interventie als NECT aan te bieden voor mensen met ernstige psychische problemen.

Resultaten uit de pilotstudie

In de pilotstudie hebben 41 cliënten uit 5 verschillende teams NECT gehad over een periode van 6 maanden. Na afronding van de interventie ervoeren deelnemers significant minder zelfstigma en significant meer hoop en optimisme over de toekomst dan op het moment dat ze startten met de interventie. De meeste deelnemers (78%) hadden voldoende sessies gevolgd van NECT om optimaal profijt te hebben van de interventie. Ook behandelaren, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen waren positief over de interventie en de resultaten. De conclusie is dat de interventie haalbaar en uitvoerbaar is in Nederland. Het sloot goed aan bij de zorg en ondersteuning die professionals boden en de inhoud van de interventie sprak zowel cliënt als professional aan en gaf hen het gevoel betrokken te zijn bij de inhoud van deze interventie.

Meer informatie

Het Engelstalige artikel over de pilotstudie kunt u hier vinden. Mocht u vragen hebben over de pilotstudie, of het volledige artikel willen inzien, dan kunt u contact opnemen met Lars de Winter (Lwinter@kcphrenos.nl).

Omdat de eerste ervaringen positief waren en NECT een unieke interventie is in Nederland, is Kenniscentrum Phrenos bezig om middelen aan te vragen om NECT op bredere schaal te implementeren en onderzoeken. Wilt u meer informatie over de recente ontwikkelingen rondom NECT? Dan kunt u contact opnemen met Sarita Sanches (ssanches@kcphrenos.nl).

 

Oudejans, S., de Winter, L., van Weeghel, J., Sanches, S., & Hasson-Ohayon, I. (2022). Feasibility and outcomes of narrative enhancement and cognitive therapy (NECT) for reducing self-stigma among people with severe mental illness in the Netherlands: A pilot study. Psychiatric Rehabilitation Journal, 45(3), 255–265. https://doi.org/10.1037/prj0000526

Back To Top