Skip to: Destigmatisering in de wijk

Kenniscentrum Phrenos website

Destigmatisering in de wijk

Kenniscentrum Phrenos heeft een programma ontwikkeld waardoor mensen met psychische problemen zich geaccepteerd voelen en kunnen meedoen in de wijk.

Aanleiding: eerste hulp bij psychische problemen

Gemeente Eindhoven en GGzE zijn dit jaar samen met MHFA Nederland, het Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos een project gestart. Daarin onderzoeken zij of de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ (Mental Health First Aid: MHFA) tot meer begrip voor en ondersteuning van mensen met psychische problemen kan leiden en tot een afname van gevoelens van onveiligheid in Gestel, een stadsdeel in Eindhoven. Deelnemers zijn heel positief over de cursus. Naast meer begrip en een groter gevoel van veiligheid willen de initiatiefnemers ook weten of het meer inclusie van mensen met psychische problemen oplevert.

Programma voor structurele verandering

Iedereen is ervan doordrongen dat een cursus, hoe goed deze ook is, niet voldoende is om structureel positieve effecten te behalen. Daar is meer voor nodig. Uit onderzoek blijkt dat een positieve context en continuïteit van de activiteiten van groot belang zijn voor verandering. Daarom is Phrenos gevraagd om een destigmatiseringsprogramma voor de wijk te ontwikkelen. Phrenos krijgt hierbij inhoudelijke steun en feedback van de gemeente Eindhoven, bewoners van de wijk Gestel, GGzE, MHFA Nederland en het Trimbos-instituut. ZonMw is financier.

Bouwen aan een welkome wijk

In de wetenschap is steeds meer bekend over hoe destigmatisering werkt en wat daarbij belangrijk is. Ook zijn er in Nederland al veel goede voorbeelden van een welkome wijk en hoe mensen hieraan kunnen bouwen. Maar niet alleen de inbreng van wetenschappers en (ervaringsdeskundige) professionals is van belang, ook bewoners en ondernemers uit de wijk zelf hebben vaak goede ideeën. Daarom is tijdens een bijzondere cocreatie-sessie met een groep bewoners gebouwd aan een welkome wijk. Opvallend daarbij was dat de deelnemers meer voelden voor activiteiten die gericht zijn op algemene inclusie (‘Iedereen hoort er toch bij!’), dan voor specifieke destigmatiseringsactiviteiten gericht op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Eigenlijk een hele mooie gedachte: zo vormt niemand een uitzondering.

Resultaat: routekaart en keuzehulp

Inmiddels ligt er een handig stappenplan om in de wijk stigma over mensen met psychische problemen te verminderen. Dit stappenplan bestaat uit een Routekaart Destigmatisering in de wijk Gestel en een Keuzehulp, die een overzicht geeft van ruim 55 interventies voor een inclusieve wijk. Ook kunt u het literatuuronderzoek van Phrenos downloaden.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top