Skip to: Destigmatisering in de wijk: Hoe werk je aan veilige en leefbare woonbuurten?

Kenniscentrum Phrenos website

Destigmatisering in de wijk: Hoe werk je aan veilige en leefbare woonbuurten?

Kenniscentrum Phrenos heeft in opdracht van gemeente Eindhoven, GGzE en MHFA Nederland een handig stappenplan gemaakt om in de wijk het stigma over mensen met psychische problemen te verminderen. Doel hiervan is woonwijken te creëren waar iedereen zich thuis voelt. Dit stappenplan bestaat uit een Routekaart Destigmatisering in de wijk Gestel en een Keuzehulp, die een overzicht geeft van ruim 55 interventies voor een inclusieve wijk. Deze publicaties zijn nu beschikbaar.

MHFA in de wijk Gestel

De Routekaart en Keuzehulp Destigmatisering in de wijk – Gestel zijn onderdeel van een project dat de gemeente Eindhoven, GGzE en MHFA Nederland in Eindhoven uitvoeren met behulp van een subsidie van ZonMw. In het stadsdeel Gestel komen niet alleen relatief veel mentale gezondheidsproblemen voor, ook zijn er veel zorginstellingen gevestigd. Uit een inventarisatie in de wijk bleek dat veel bewoners gevoelens van onveiligheid en overlast ervaren. Daarnaast is er vrij veel onwetendheid over psychische problemen. Met het oog hierop ontvangen bewoners van de wijk Gestel, en inmiddels ook uit andere wijken van Eindhoven, de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ (Mental Health First Aid). De initiatiefnemers verwachten zo meer begrip voor en ondersteuning van mensen met mentale gezondheidsproblemen te kunnen creëren. Ook streeft men ernaar de gevoelens van onveiligheid op deze wijze te kunnen verminderen.

Positieve context in de wijk

Parallel aan de inzet van de cursus MHFA heeft Kenniscentrum Phrenos een stappenplan ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van dit stappenplan is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met bewoners van de wijk Gestel. Gedachte hierachter is dat een goede en positieve context kan bijdragen aan een inclusieve woonomgeving, waarin de opgedane kennis en vaardigheden vanuit MHFA kunnen floreren.

Routekaart en Keuzehulp

In de Routekaart wordt beschreven wie je benadert als je het stigma over mensen met psychische problemen in de wijk wilt verminderen en hoe je zoiets aanpakt. Ook gaat de Routekaart in op hoe je een inventarisatie maakt van de problemen op het gebied van inclusie in de wijk. Dat is relevant omdat niet iedere interventie effectief blijkt te zijn bij elk probleem of elke doelgroep. Om een goede interventie te kunnen kiezen is het van belang te weten wat de wijkbewoners denken over mensen met psychische problemen en waar die ideeën mee te maken hebben. Pas als de wijk goed in kaart gebracht is, wordt een plan van aanpak gemaakt, een doelgroep bepaald en een passende interventie gekozen. Voor dit laatste biedt de Keuzehulp een overzicht van interventies voor wijkbewoners, scholieren, mensen met mentale gezondheidsproblemen en ggz-professionals. Bij elke doelgroep worden mogelijkheden geschetst, die kunnen variëren van een wijkfestival en de inzet van ambassadeurs tot gesprekstafels voor professionals of een lespakket voor scholen.

Meer informatie

Wilt u ook in uw stad of buurt aan de slag met destigmatisering en inclusie? Inmiddels ligt er een handig stappenplan om in de wijk stigma over mensen met psychische problemen te verminderen. Dit stappenplan bestaat uit een Routekaart Destigmatisering in de wijk Gestel en een Keuzehulp, die een overzicht geeft van ruim 55 interventies voor een inclusieve wijk. Ook kunt u het literatuuronderzoek van Phrenos downloaden.

Back To Top