Skip to: GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos werken samen aan scholing voor ggz-professionals

Kenniscentrum Phrenos website

 • GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Doel van de samenwerking is om via scholing kennis te delen met professionals die mensen met psychische problemen ondersteunen of behandelen. Domeinoverstijgend samenwerken De samenwerking is afgesloten voor een periode van vijf jaar. Inhoudelijk richt de samenwerking zich allereerst op het thema ‘Domeinoverstijgend samenwerken tussen ggz […]

 • Op 6 maart aanstaande, tijdens de Phrenos werkconferentie, wordt voor de tweede maal de Jaap van Weeghel-penning uitgereikt. Maar liefst 30 praktijken werden voorgedragen voor deze prijs. Het waren stuk voor stuk praktijken die werken aan maatschappelijke participatie en burgerschap van mensen met (ernstige) psychische problemen. Goed nieuws dus voor de praktijk in Nederland! De […]

 • Phrenos zoekt een medewerker voor diverse projecten waarbij leren & verbeteren centraal staat. Wil jij bijdragen aan betere zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? En wil jij ook kennis ontwikkelen en delen op een manier die echt zijn weg weet te vinden naar de praktijk in de ggz en het sociaal domein? […]

 • Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe psycho-educatie voor jongvolwassenen met een psychose-ervaring en hun naasten. Hierin wisselen cliënten, naasten en hulpverleners in negen gezamenlijke themabijeenkomsten vragen, kennis en ervaringen uit. Deze uitwisseling ondersteunt het herstel van balans van de cliënt, van de naasten en van het persoonlijke netwerk. Alle deelnemers leren van […]

 • Er moet meer aandacht en ruimte komen voor het belang van relaties in de psychiatrische zorg. Dit kan helpen om een crisis op te vangen zonder (gedwongen) opnames of andere dwangmaatregelen. Dat stelt Christien Muusse (Trimbos-instituut) in haar proefschrift, dat zij op 8 november bij de Universiteit van Amsterdam verdedigde. In haar onderzoek vergelijkt zij […]

 • Kenniscentrum Phrenos heeft weer deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van European Learning Collaborative on IPS. Dit jaar vond deze plaats op 19 en 20 oktober in Rimini, Italië. Voorafgaand aan de conferentie was Lars de Winter van Phrenos uitgenodigd bij de nationale IPS-dag in Italië om een presentatie te geven over datagedreven leren en kwaliteitsverbetering […]

 • Het MENTUPP-project (Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings) is een vierjarig door Horizon 2020 gefinancierd project dat in januari 2020 van start is gegaan en tot doel heeft de mentale gezondheid op het werk te verbeteren. Dit gebeurt door een interventie te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren die gericht is op […]

 • Tijdens het Nationale Psychose Congres op 29 september a.s. kunnen bezoekers foto’s van Annemarie Beekhuizen bezichtigen. Fotograaf/ervaringsdeskundige Annemarie Beekhuizen toont in een serie van zeven foto’s hoe je in het leven het contact met jezelf kan verliezen. Aan de ene kant foto’s van een depressieve toestand die verbeelden dat je tot niks meer komt en […]

 • Patiënten met een psychose of andere ernstige psychische problemen  hebben vaak last van somatische klachten. Het is daarom belangrijk om structurele jaarlijkse somatische screening bij hen uit te voeren. Kenniscentrum Phrenos maakte een overzicht van goede en overdraagbare praktijkvoorbeelden op dit gebied. In de praktijk blijkt het  in veel gevallen een uitdaging om de somatische […]

 • Wat houdt Peer-supported Open Dialogue (POD) precies in en hoe kunnen wijkteams en OGGZ deze werkwijze benutten?  Mensen met terugkerende psychische problemen wonen steeds vaker gewoon thuis met de nodige zorg en begeleiding. Dit vraagt niet alleen een omslag voor mensen zelf, maar ook van de kennis, houding en vaardigheden van bijvoorbeeld wijkteams en OGGZ-teams. […]

 • Het NIPA (Netwerk innovatie & Productontwikkeling Autisme) organiseert op vrijdag 14 oktober het NIPA-najaarscongres. Tijdens het congres is ook ruimte voor Product FLASHES. Dat zijn korte filmpjes (1-3 minuten) waarin aansprekende, praktische producten worden gepitcht.  Dit tweede online NIPA-congres gaat over autisme in de context. Hoe kunnen de persoon met autisme en diens omgeving goed […]

 • Volwassenen die een diagnose autisme krijgen hebben daarna vaak veel vragen. Een aantal partijen in het autismeveld ontwikkelden, samen met VWS, een brochure voor mensen die net een diagnose autisme hebben gekregen. Deze nieuwe brochure helpt hen op weg met informatie waarvan anderen zeggen: “Had ik dat maar eerder geweten!”. Brochure Een diagnose autisme… en dan […]

Back To Top