Skip to: Infrastructuur voor aanpak stigmatisering van psychische aandoeningen in gevaar

Kenniscentrum Phrenos website

  • Gesprek met VWS over toekomstige financiering moet uitsluitsel bieden Het voortbestaan van Samen Sterk zonder Stigma, de organisatie die zich al 10 jaar met vele maatschappelijke partijen inzet voor destigmatisering van psychische aandoeningen, wordt ernstig bedreigd. De huidige projectsubsidie stopt en een aanbesteding van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is aan een […]

  • Op initiatief van het netwerk Samen over de brug kwam op 5 maart jl. een grote groep uit de wereld van ervaringsdeskundigen, ggz en het sociaal domein online bij elkaar. Verbinding vonden de deelnemers in de ambitie om de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen aanzienlijk te verbeteren. Er zijn al veel […]

  • Elk jaar vragen mensen over de hele wereld op 24 mei weer aandacht voor psychose. Psychose is immers voor velen een onbekende en onbegrepen aandoening en dat leidt helaas nog steeds tot veel vooroordelen en stigmatisering. Psychose Awareness Day Ook dit jaar besteden we vanuit het Netwerk Vroege Psychose aandacht aan Psychose Awareness Day. Wat […]

  • 09.30 Welkom en opening Dagvoorzitter Audrey Mol, voorzitter NIPA en klinisch psycholoog Dr. Leo Kannerhuis 09.45 Zoektocht naar jezelf Maurits Beenackers, psycholoog, beleidsadviseur bij Lister en Thijs van der Rol, trainer en adviseur ervaringsdeskundigheid en inclusie Parnassia Groep 10.15 Theorie en evidentie van zelfmanagement Jaap Trappenburg PHD, associate professor UMCU healthcare innovation UMCU 10.45  Pauze […]

  • De documentaire CLEAN CONNECTIONS – waarin scholieren een leeftijdgenoot ontmoeten die herstellende is van een verslaving – is vanaf juni 2021 beschikbaar voor scholen in Brabant! Kunstenaarscollectief Coup Cura en verslavingszorginstelling Novadic-Kentron zijn samen een project gestart met de naam MIST; een spannend project waarin Coup Cura door middel van Spoken Words, Virtual Reality, theaterworkshops, […]

  • Op Wereld Autisme Dag (2 april) brengen het NIPA en de Landelijke Stuurgroep Wachttijden een adviesrapport en bijbehorende praktische handreiking naar buiten, met kansrijke aanbevelingen voor de ggz om de lange wachttijden voor autismezorg aan te pakken. Het doel is om, in samenwerking met alle betrokken ketenpartners, de wachttijden in de ggz voor mensen met […]

  • Wat kunnen mensen met autisme zélf doen om met de uitdagingen van het leven om te gaan? Vandaag brengt het NIPA, samen met Lister en Parnassia Groep, een publicatie hierover uit: ’Zoektocht naar jezelf. Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme. Beleidsaanbevelingen voor de ggz’. Bij de publicatie hoort ook een handreiking. Daarin is een overzicht […]

  • Op 17 april vindt de Masterclass NVP Psychose en verslaving plaats in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam. De inschrijving voor deze dag is geopend. Psychose en verslaving: een risicovolle combinatie Veel cliënten met een psychotische aandoening gebruiken in meer of mindere mate cannabis, ketamine, lachgas, alcohol, nicotine of een ander verslavend middel. Bij bijna de helft […]

  • Begin januari is een delegatie van Kenniscentrum Phrenos op werkbezoek geweest naar Cork (Ierland) voor de kick-off meeting van het Europese project Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings (MIND UP). Hiermee is dit project officieel van start gegaan. Wat is MIND UP? Voor het MIND UP-project hebben experts vanuit verschillende Europese landen en […]

  • Lange tijd hebben we gedacht dat psychose en verslaving een moeilijk behandelbare combinatie is. Gelukkig is recentelijk gebleken dat een nieuwe interventie voor stoppen met roken een hoopvol perspectief biedt. Zijn er ook voor andere middelen mooie ontwikkelingen te melden? Gloort er licht aan de horizon? Hierop zal de 8e Masterclass van het Netwerk Vroege […]

Back To Top