Skip to: Nieuws ontvangen over mentale gezondheid op het werk?

Kenniscentrum Phrenos website

 • Het MENTUPP-project (Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings) is een vierjarig door Horizon 2020 gefinancierd project dat in januari 2020 van start is gegaan en tot doel heeft de mentale gezondheid op het werk te verbeteren. Dit gebeurt door een interventie te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren die gericht is op […]

 • Tijdens het Nationale Psychose Congres op 29 september a.s. kunnen bezoekers foto’s van Annemarie Beekhuizen bezichtigen. Fotograaf/ervaringsdeskundige Annemarie Beekhuizen toont in een serie van zeven foto’s hoe je in het leven het contact met jezelf kan verliezen. Aan de ene kant foto’s van een depressieve toestand die verbeelden dat je tot niks meer komt en […]

 • Patiënten met een psychose of andere ernstige psychische problemen  hebben vaak last van somatische klachten. Het is daarom belangrijk om structurele jaarlijkse somatische screening bij hen uit te voeren. Kenniscentrum Phrenos maakte een overzicht van goede en overdraagbare praktijkvoorbeelden op dit gebied. In de praktijk blijkt het  in veel gevallen een uitdaging om de somatische […]

 • Wat houdt Peer-supported Open Dialogue (POD) precies in en hoe kunnen wijkteams en OGGZ deze werkwijze benutten?  Mensen met terugkerende psychische problemen wonen steeds vaker gewoon thuis met de nodige zorg en begeleiding. Dit vraagt niet alleen een omslag voor mensen zelf, maar ook van de kennis, houding en vaardigheden van bijvoorbeeld wijkteams en OGGZ-teams. […]

 • Het NIPA (Netwerk innovatie & Productontwikkeling Autisme) organiseert op vrijdag 14 oktober het NIPA-najaarscongres. Tijdens het congres is ook ruimte voor Product FLASHES. Dat zijn korte filmpjes (1-3 minuten) waarin aansprekende, praktische producten worden gepitcht.  Dit tweede online NIPA-congres gaat over autisme in de context. Hoe kunnen de persoon met autisme en diens omgeving goed […]

 • Volwassenen die een diagnose autisme krijgen hebben daarna vaak veel vragen. Een aantal partijen in het autismeveld ontwikkelden, samen met VWS, een brochure voor mensen die net een diagnose autisme hebben gekregen. Deze nieuwe brochure helpt hen op weg met informatie waarvan anderen zeggen: “Had ik dat maar eerder geweten!”. Brochure Een diagnose autisme… en dan […]

 • De vervolgcampagne ‘Hey, het is oke’ is begonnen. Het doel van de campagne is ongewijzigd: het verlagen van de drempel om het gesprek aan te gaan met mensen met psychische klachten en op een fijne manier over psychische klachten te praten. De centrale boodschap in deze vervolgcampagne is: ‘Voor iemand met psychische klachten kan het […]

 • Bij Kenniscentrum Phrenos hebben we een vacature voor een manager Beleid en Onderzoek. Voor deze functie op het snijvlak van wetenschap, praktijk en organisatie zoeken we een enthousiaste collega die voldoet aan onderstaand profiel. Profielschets Manager Beleid en Onderzoek Een functie op het snijvlak van wetenschap, praktijk en organisatie Doel en taken In nauwe samenwerking […]

 • Het Landelijk Platform Familie-ervaringsdeskundigheid en Mind zijn op zoek naar familie en naasten die ervaring hebben met ondersteuning door een familie-ervaringsdeskundige. Door middel van een telefonisch interview zullen ze vragen stellen over uw ervaringen, positieve en negatieve, en tips voor wat er beter zou kunnen. De uitkomsten van alle interviews samen worden geanalyseerd. Deze (geanonimiseerde) […]

 • Als je te maken hebt met psychische problemen kun je buiten de maatschappij komen te staan. Deelnemen aan de maatschappij zorgt ervoor dat je meer sociale contacten krijgt, een doel hebt in je leven en het is belangrijk voor je identiteit. Om te herstellen kan het van belang zijn dat je weer maatschappelijke rollen oppakt, […]

 • Mensen met ernstige psychische problemen hebben vaak een inkomen waarvan zij nauwelijks rond kunnen komen. Als je schulden hebt levert dit ook vaak stress op, waardoor het moeilijker is om te herstellen en je psychische problemen zelfs toe kunnen nemen. Tijd om deze mensen beter te ondersteunen! Mensen in armoede beter helpen! Hoe ondersteun je […]

 • Op donderdag 30 september 2021 vindt het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg? plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Een bijzondere hybride editie, georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met relevante (onderzoeks)groepen en partijen in de Nederlandse psychosezorg. Deelnemers kunnen het programma live of online volgen.  Waarom mag je dit congres niet missen? Nynke […]

Back To Top