Skip to: Enik Recovery College: winnaar van de Douglas Bennett Award 2021

Kenniscentrum Phrenos website

 • Vandaag, 18 november 2021, is door prof. dr. Jaap van Weeghel de Douglas Bennett Award 2021 uitgereikt aan Enik Recovery College, een initiatief van Lister. Kenniscentrum Phrenos kent deze prijs toe aan een groep mensen die samenwerken aan een project of initiatief rond kwaliteitsverbetering in de behandeling of begeleiding van mensen met ernstige psychische aandoeningen […]

 • Als je te maken hebt met psychische problemen kun je buiten de maatschappij komen te staan. Deelnemen aan de maatschappij zorgt ervoor dat je meer sociale contacten krijgt, een doel hebt in je leven en het is belangrijk voor je identiteit. Om te herstellen kan het van belang zijn dat je weer maatschappelijke rollen oppakt, […]

 • Mensen met ernstige psychische problemen hebben vaak een inkomen waarvan zij nauwelijks rond kunnen komen. Als je schulden hebt levert dit ook vaak stress op, waardoor het moeilijker is om te herstellen en je psychische problemen zelfs toe kunnen nemen. Tijd om deze mensen beter te ondersteunen! Mensen in armoede beter helpen! Hoe ondersteun je […]

 • Op donderdag 30 september 2021 vindt het Nationale Psychose Congres: wat is goede zorg? plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Een bijzondere hybride editie, georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met relevante (onderzoeks)groepen en partijen in de Nederlandse psychosezorg. Deelnemers kunnen het programma live of online volgen.  Waarom mag je dit congres niet missen? Nynke […]

 • Gesprek met VWS over toekomstige financiering moet uitsluitsel bieden Het voortbestaan van Samen Sterk zonder Stigma, de organisatie die zich al 10 jaar met vele maatschappelijke partijen inzet voor destigmatisering van psychische aandoeningen, wordt ernstig bedreigd. De huidige projectsubsidie stopt en een aanbesteding van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is aan een […]

 • Op initiatief van het netwerk Samen over de brug kwam op 5 maart jl. een grote groep uit de wereld van ervaringsdeskundigen, ggz en het sociaal domein online bij elkaar. Verbinding vonden de deelnemers in de ambitie om de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen aanzienlijk te verbeteren. Er zijn al veel […]

 • Elk jaar vragen mensen over de hele wereld op 24 mei weer aandacht voor psychose. Psychose is immers voor velen een onbekende en onbegrepen aandoening en dat leidt helaas nog steeds tot veel vooroordelen en stigmatisering. Psychose Awareness Day Ook dit jaar besteden we vanuit het Netwerk Vroege Psychose aandacht aan Psychose Awareness Day. Wat […]

 • 09.30 Welkom en opening Dagvoorzitter Audrey Mol, voorzitter NIPA en klinisch psycholoog Dr. Leo Kannerhuis 09.45 Zoektocht naar jezelf Maurits Beenackers, psycholoog, beleidsadviseur bij Lister en Thijs van der Rol, trainer en adviseur ervaringsdeskundigheid en inclusie Parnassia Groep (abstract) 10.15 Theorie en evidentie van zelfmanagement Jaap Trappenburg PHD, associate professor UMCU healthcare innovation UMCU (abstract) […]

 • De documentaire CLEAN CONNECTIONS – waarin scholieren een leeftijdgenoot ontmoeten die herstellende is van een verslaving – is vanaf juni 2021 beschikbaar voor scholen in Brabant! Kunstenaarscollectief Coup Cura en verslavingszorginstelling Novadic-Kentron zijn samen een project gestart met de naam MIST; een spannend project waarin Coup Cura door middel van Spoken Words, Virtual Reality, theaterworkshops, […]

 • Op Wereld Autisme Dag (2 april) brengen het NIPA en de Landelijke Stuurgroep Wachttijden een adviesrapport en bijbehorende praktische handreiking naar buiten, met kansrijke aanbevelingen voor de ggz om de lange wachttijden voor autismezorg aan te pakken. Het doel is om, in samenwerking met alle betrokken ketenpartners, de wachttijden in de ggz voor mensen met […]

 • Wat kunnen mensen met autisme zélf doen om met de uitdagingen van het leven om te gaan? Vandaag brengt het NIPA, samen met Lister en Parnassia Groep, een publicatie hierover uit: ’Zoektocht naar jezelf. Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme. Beleidsaanbevelingen voor de ggz’. Bij de publicatie hoort ook een handreiking. Daarin is een overzicht […]

Back To Top