Skip to: GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos werken samen aan scholing voor ggz-professionals

Kenniscentrum Phrenos website

GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos werken samen aan scholing voor ggz-professionals

GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Doel van de samenwerking is om via scholing kennis te delen met professionals die mensen met psychische problemen ondersteunen of behandelen.

Domeinoverstijgend samenwerken

De samenwerking is afgesloten voor een periode van vijf jaar. Inhoudelijk richt de samenwerking zich allereerst op het thema ‘Domeinoverstijgend samenwerken tussen ggz en sociaal domein.’ Op termijn is de ambitie om een volledige Leerlijn voor dit thema te ontwikkelen.

Eerste gezamenlijk ontwikkelde e-learningmodule

Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde het instrument ‘Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe sociaal domein en ggz kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie.’ Om de implementatie van dit Kompas te bevorderen, maakten Kenniscentrum Phrenos en GGZ Ecademy de e-learningmodule ‘Aan de slag met domeinoverstijgend werken’, die in 2024 gratis beschikbaar is voor iedereen. Deze interactieve module biedt inspiratie, concrete handvatten en opdrachten voor iedereen die domeinoverstijgend gaat (samen)werken. De module wordt vandaag gelanceerd tijdens de Werkconferentie Vakmanschap en Samenwerken van Kenniscentrum Phrenos.

Arjan Pronk, directeur van GGZ Ecademy: ” De samenwerking tussen GGZ Ecademy en Kenniscentrum Phrenos markeert een cruciale stap in ons gezamenlijke doel om via scholing kennis te delen en verandering in de zorg te bevorderen. Het Kompas biedt een concreet instrument voor succesvolle samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Onze gezamenlijke scholing draagt bij aan brede implementatie, waarmee we professionals in verschillende domeinen stimuleren elkaars taal te spreken en tot een gezamenlijke aanpak te komen.”

Jeanne Nitsche, directeur algemene zaken van Phrenos: “De gezamenlijk ontwikkelde e-learningmodule  ‘Aan de slag met domeinoverstijgend werken’ is een concrete stap om professionals in de ggz en het sociaal domein te ondersteunen en daarmee een bijdrage te  leveren aan passende zorg. Wij verwachten dat de samenwerking tussen Kenniscentrum Phrenos en GGZ Ecademy de scholing van professionals aantrekkelijker en toegankelijker zal maken.”

Over Kenniscentrum Phrenos

Phrenos is een landelijk kenniscentrum met 37 deelnemende organisaties (ggz-organisaties en organisaties voor beschermd en begeleid wonen). Phrenos ontwikkelt en deelt kennis van het persoonlijk herstel en de maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische problemen.

Over GGZ Ecademy

GGZ Ecademy is een coöperatieve vereniging van instellingen, scholen, andere opleiders en partners die samenwerken en kennis delen op het gebied van (online) scholing in de ggz. De vereniging heeft ruim 90 leden uit de basis- en specialistische ggz, kinder- en jeugdpsychiatrie, verslavingszorg, forensische zorg, begeleid wonen, maatschappelijke opvang, jeugdzorg en het onderwijs. Die leden gebruiken leerproducten en leertechnologie van GGZ Ecademy en krijgen ondersteuning bij de scholing van hun medewerkers en studenten. In totaal zijn dat ruim 150.000 (toekomstig) zorgprofessionals.

 

Back To Top