Skip to: Nieuws ontvangen over mentale gezondheid op het werk?

Kenniscentrum Phrenos website

Nieuws ontvangen over mentale gezondheid op het werk?

Het MENTUPP-project (Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings) is een vierjarig door Horizon 2020 gefinancierd project dat in januari 2020 van start is gegaan en tot doel heeft de mentale gezondheid op het werk te verbeteren. Dit gebeurt door een interventie te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren die gericht is op mentale gezondheidsproblemen in het midden- en kleinbedrijf in de sectoren bouw, gezondheidszorg en ICT. Het secundaire doel is het verminderen van stigma en depressieve- en angstklachten.

De pilotfase van het project is inmiddels afgerond en de gerandomiseerde trial naar de effectiviteit van MENTUPP is in september 2022 van start gegaan.

Nieuws ontvangen?

MENTUPP zal regelmatig informatie publiceren over het onderwerp mentale gezondheid op het werk, nieuws over gerelateerd onderzoek verspreiden en een reeks beleidsnota’s publiceren. Als deze onderwerpen u interesseren, nodigen wij u graag uit om u aan te sluiten bij onze lijst van belanghebbenden door u aan te melden via deze link: https://www.soscisurvey.de/MENTUPPoptin/.

Meer informatie over Mentupp 

Back To Top