Skip to: Mentale Gezondheidsbevordering en Interventie in de werkomgeving (MENTUPP)

Kenniscentrum Phrenos website

Mentale Gezondheidsbevordering en Interventie in de werkomgeving (MENTUPP)

Een Europese samenwerking voor de verbetering van de geestelijke gezondheid in kleine en middelgrote bedrijven

Vanaf begin 2020 is Kenniscentrum Phrenos betrokken bij een door de Europese Unie gesubsidieerd project MENTUPP: Mentale Gezondheidsbevordering en Interventie in de werkomgeving (Mental Health Promotion and Intervention in Occupational Settings). Het project is gericht op het verbeteren van welbevinden en het verminderen van klachten van angst, depressie, suïcide en stigma op de werkvloer. Aan het project werken 17 partnerorganisaties uit verschillende landen mee, te weten: Ierland, Duitsland, Denemarken, België, Finland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Nederland, Albanië, Kosovo, Spanje, Verenigde Staten en Australië.

Doel van het project

Voor het project slaan experts de handen ineen voor de verbetering van de geestelijke gezondheid en het welbevinden in kleine en middelgrote bedrijven. Dit doel wil het consortium bereiken door een samengestelde interventie  te ontwikkelen en te evalueren gericht op het aanpakken van klinische klachten (nl. depressie en angststoornissen), subklinische klachten (nl. stress, burn-out, welbevinden en symptomen van depressie) en stigma omtrent psychische klachten op de werkvloer.

Het consortium bouwt voort op beproefde concepten (het EAAD 4-level programma, en de iFightDepression tool) van de European Alliance Against Depression. In dit project ligt de focus op kleine tot middelgrote bedrijven in de werksectoren van de gezondheidszorg, bouw en ICT, omdat uit onderzoek is gebleken dat de klachten in deze sectoren het meest voorkomen.

Activiteiten en verwachte resultaten

De interventie wordt ontwikkeld met behulp van systematisch literatuuronderzoek en een veldraadpleging door het gehele consortium. Voor de evaluatie voeren de onderzoekers pilots uit en een gerandomiseerd (cluster) gecontroleerd onderzoek (c-RCT).
Het literatuuronderzoek bestaat uit drie systematische reviews waarbij al het internationale onderzoek naar de effectiviteit van interventies op de werkvloer worden verzameld naar:
1) de behandeling van depressie met bijkomende angstklachten;
2) de preventie van subklinische klachten, waaronder stress, burn-out, verminderd welbevinden en depressieve symptomen;
3) het verminderen van stigma in de werkvloer.
Deze bevindingen worden aangevuld met veldraadplegingen en het zoeken naar ‘grijze literatuur’ (bijv. websites en nationaal onderzoek) in ieder deelnemend land. Op basis van deze informatie zal de samengestelde interventie worden ontwikkeld. Ook wordt deze informatie gebruikt voor de onderzoeksopzet en keuze van meetinstrumenten voor het pilotonderzoek en de c-RCT.

Pilots met MENTUPP-interventie

Een aantal landen, waaronder Nederland, zal een pilot uitvoeren binnen één klein tot middelgroot bedrijf in de zorgsector, bouw of ICT. In deze pilot wordt vooral gekeken in hoeverre de interventie en de uitvoering van het onderzoek haalbaar en uitvoerbaar is. Op basis van deze bevindingen  worden eventuele aanpassingen doorgevoerd waarna de interventie in twee andere bedrijven in iedere sector wordt uitgevoerd. In dit geval wordt de effectiviteit van de interventie over tijd gemeten en vergeleken met een actieve controlegroep. De resultaten van de pilot en de RCT zullen internationaal worden gepubliceerd.
De ontwikkelingen van de pilot en het effectonderzoek worden in ieder land gedeeld met een zorgvuldig samengestelde stuurgroep. Deze stuurgroep geeft advies over het proces en zorgt voor landelijk draagvlak voor de interventie en de uitvoering van het onderzoek. Ook zullen ze een actieve rol spelen in het verder uitdragen van de interventie na afloop van het project.
Het gehele project duurt vier jaar, van begin 2020 tot en met eind 2023.

Rol Kenniscentrum Phrenos

Kenniscentrum Phrenos draagt zorg  voor de uitvoering van de pilot en het effectonderzoek voor kleine en middelgrote bedrijven in de zorgsector. Ook levert kenniscentrum Phrenos een actieve inhoudelijke bijdrage in de opzet en ontwikkeling van de interventie. Dit gaan we doen door actief advies te bieden in de uitvoering van de systematic reviews, een Nederlandse veldraadpleging uit te voeren en grijze literatuur in kaart te brengen voor geschikte interventies voor de verdere ontwikkeling van de interventie. Tot slot coördineert Kenniscentrum Phrenos de Nederlandse stuurgroep die advies geeft gedurende het verdere verloop van het project.

Meer informatie

Kijk op meer informatie op de website van MENTUPP

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top