Skip to: Genomineerd voor de Jaap van Weeghel-penning

Kenniscentrum Phrenos website

Genomineerd voor de Jaap van Weeghel-penning

Op 6 maart aanstaande, tijdens de Phrenos werkconferentie, wordt voor de tweede maal de Jaap van Weeghel-penning uitgereikt. Maar liefst 30 praktijken werden voorgedragen voor deze prijs. Het waren stuk voor stuk praktijken die werken aan maatschappelijke participatie en burgerschap van mensen met (ernstige) psychische problemen. Goed nieuws dus voor de praktijk in Nederland!

De jury onder voorzitterschap van Philippe Delespaul stond voor de moeilijke taak om drie praktijken te nomineren. Zij zullen op 6 maart kort hun praktijk presenteren, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt.

De drie genomineerden

Welschen II

In Welschen II wordt samen gewerkt door bewoners, de welzijnspartij wmo radar, de woningcorporatie Woonstad en de zorgorganisatie Pameijer. Welschen II is een gebied in de Rotterdamse wijk Overschie, waar veel kwetsbare Rotterdammers wonen. Denk aan bewoners die in armoede leven, eenzaam zijn, bewoners met verslavingsproblematiek, psychische problemen en ook extreme horders of vervuilers. Vanaf 2020 is er een woningrenovatie gestart. Nu zijn er, dat zijn 32 woningen voor bewoners die 24/7 door zorgorganisatie Pameijer worden begeleid. Ook is er een buurtpunt ingericht. In Welschen II is er een nauwe samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn. Het kernteam kijkt vanuit de verschillende brillen naar de wijk en de bewoners. Vanuit dit kernteam zijn er verbindingen naar onder andere het lokale netwerk in de wijk, wijkteams, wijkagenten, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Actieonderzoek naar deze aanpak maakte duidelijk wat de samenwerking succesvol maakt en waar nog ruimte ligt voor verbetering.

De Leefstijlpoli

De leefstijlpoli is verbonden aan GGZ Noord-Holland-Noord en is in 2023 gestart voor cliënten met ernstige psychische problemen/multicomorbiditeit in de specialistische ggz van GGZ NHN.

Het biedt een nieuw ontwikkelde leefstijlinterventie aan die zich richt op het aanpakken van zes leefstijldomeinen: beweging, voeding, ontspanning, slaap, sociaal functioneren en zingeving. De 8-weekse interventie bestaat uit groepsonderdelen met onder andere psycho-educatie over een gezonde leefstijl, running therapie, toegepaste relaxatie, en psychomotore therapie gericht op het vergroten van lichaamsbewustzijn. Om uitval te beperken wordt het aanbod voor leefstijl ondersteund door middel van wekelijkse individuele coaching en motiverende gespreksvoering. De eerste resultaten van onderzoek naar de poli zijn veelbelovend.

Muziekcentrum Eiwerk

Stichting Eiwerk is een muziekcentrum in Amsterdam voor mensen met een psychische of maatschappelijke kwetsbaarheid. Een vrije ruimte tussen ggz-zorg, muziekeducatie, welzijn en cultuur. Eiwerk biedt dagbesteding met een groot aantal workshops, audiovisuele cursussen, optredens en culturele initiatieven in Amsterdam. Zonder hokjes, zonder diagnoses, maar mét de juiste ondersteuning en activiteiten die herstel, persoonlijke ontwikkeling, sociale en maatschappelijke verbinding en creatieve groei nastreven. Het muziekcentrum groeit: er komen steeds meer docentengroep, deelnemers, samenwerkingsverbanden en het cursus- en workshopaanbod. Zo is in samenwerking met HVO-Querido en het Leger des Heils gestart met ‘Het Ritme van de Stad’, een serie concerten in Paradiso in Amsterdam die ook dit jaar weer plaatsvindt. Vaak komen nieuwe cursussen en workshops tot stand op initiatief van deelnemers.

 

Back To Top