Skip to: Een nieuwe psycho-educatie voor jongvolwassenen met een psychose-ervaring en hun naasten

Kenniscentrum Phrenos website

Een nieuwe psycho-educatie voor jongvolwassenen met een psychose-ervaring en hun naasten

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe psycho-educatie voor jongvolwassenen met een psychose-ervaring en hun naasten. Hierin wisselen cliënten, naasten en hulpverleners in negen gezamenlijke themabijeenkomsten vragen, kennis en ervaringen uit. Deze uitwisseling ondersteunt het herstel van balans van de cliënt, van de naasten en van het persoonlijke netwerk. Alle deelnemers leren van en met elkaar.

Faciliterende rol van hulpverleners

In de aanloop naar deze nieuwe vorm gaven zowel cliënten als naasten aan hoe belangrijk het is voor herstel dat zij elkaar weten te vinden en elkaar kunnen ondersteunen. Maar ook hoe belangrijk het is om de juiste hulp en ondersteuning te kunnen vinden. We hopen dat deze nieuwe opzet cliënten en naasten helpt zelf te onderzoeken wat zij nodig hebben en dat de professionele en wetenschappelijke kennis daarbij aansluit. De opzet vraagt van de begeleidende hulpverleners een faciliterende rol en een flexibele inzet van hun kennis en inzichten.

Pilot in twee VIP-teams

De psycho-educatie wordt de komende maanden uitgeprobeerd en gemonitord in twee VIP-teams. We zijn heel benieuwd hoe deze nieuwe opzet cliënten, naasten en hulpverleners zal bevallen. Begin 2024 wordt de definitieve versie van het werkboek voor de deelnemers en van de handleiding voor de gespreksbegeleiders vastgesteld en gaan we kijken hoe we deze nieuwe werkwijze in de praktijk beschikbaar kunnen maken.

Het project wordt uitgevoerd door NHLStenden, MIND Ypsilon, MIND Anoiksis, Psychosenet, de RUG en Kenniscentrum Phrenos.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Dienke Boertien: dboertien@kcphrenos.nl

Back To Top