Skip to: Psycho-educatie voor naasten van mensen met een vroege psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Psycho-educatie voor naasten van mensen met een vroege psychose

Psycho-educatie is een belangrijke interventie in de behandeling voor mensen met een vroege psychose en hun naasten. Binnen dit project richten wij ons op psycho-educatie voor naasten van mensen met een vroege psychose. Er is al een psycho-educatiecursus voor naasten van mensen met schizofrenie. Deze dateert echter uit 2011 en de inhoud van de module is traditioneel van opzet, achterhaald qua visie en taalgebruik en sluit niet aan bij de behoefte  van naasten van jonge mensen met een vroege psychose.

Passende destigmatiserende psycho-educatie

Om de effecten van de behandeling te vergroten is een systemische benadering, inclusief passende psycho-educatie voor naasten essentieel. Het doel van dit project is daarom om in co-creatie met jongeren met een vroege psychose en hun naasten een passende destigmatiserende psycho-educatie module te ontwikkelen met een ‘live’ en een online deel, die aansluit bij de specifieke thema’s en behoefte van deze doelgroep. Dit ter bevordering van het herstel van (jonge) mensen met een vroege psychose.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door NHL Stenden, het Netwerk Vroege Psychose, MIND Ypsilon, MIND Anoiksis, Psychosenet.nl en de RUG.

Financiering en looptijd

Het project Psycho-educatie voor naasten van mensen met een vroege psychose wordt gefinancierd door ZonMW. De looptijd van het project is januari 2022 tot januari 2024.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top