Skip to: Quickscan destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos website

Quickscan destigmatisering

Wat is de Quickscan?

Met de QuickScan Destigmatisering meet je voor jezelf én in het gehele team wat er al goed gaat op het gebied van destigmatiserend werken en wat nog beter kan. Kortom, met deze tool krijg je inzicht in in welke mate je destigmatiserend werkt.

De Quickscan is een online tool. Deze geeft aan de hand van 20 stellingen een beeld over het (destigmatiserend) denken en doen van een team in beeld. Dit beeld is een vertrekpunt om met elkaar constructief in gesprek te gaan over stigma en zijn verschillende vormen. Het team kan vervolgens tot actie overgaan met behulp van de aandachtspunten, adviezen en praktische tools die zijn opgenomen in de QuickScan.

Quickscan als teamresultaat

De QuickScan kan door alle teamleden in 10-15 minuten online worden ingevuld. De thema’s zijn afkomstig uit de generieke module Destigmatisering, denk aan kennis over stigma, behandeling, begeleiding en bejegening. De uitkomsten van de ingevulde tool zijn anoniem. Je kunt je eigen antwoorden in een pdf opvragen, maar niemand anders krijgt deze te zien.

Registeren

Lees voor je begint de handleiding voor procesbegeleiders en teams om de quickscan te gebruiken.

Handleiding gebruikers Quickscan

Handleiding voor procesbegeleiders

De QuickScan is voor iedereen online toegankelijk via: https://quickscan.kenniscentrumphrenos.nl/

Wil je de quickscan van tevoren bekijken, vul dan de teamcode DEMO in.

Als je met je team de quickscan gaat invullen, vraagt de procesbegeleider van jouw team een teamcode aan die alle leden van het team gebruiken om in te loggen.

Procesbegeleiders van de Quickscan kunnen zich registeren via: https://quickscan.kenniscentrumphrenos.nl/login/

Achtergrond

Kenniscentrum Phrenos heeft de QuickScan Destigmatisering in opdracht van en samen met Samen Sterk zonder Stigma ontwikkeld met betrokkenheid van RIBW Brabant, GGZ Rivierduinen en HVO Querido. De QuickScan is ontwikkeld op basis van de generieke module Destigmatisering  en op basis van input en deelname van (ervaringsdeskundige) hulpverleners. De Quickscan is in februari 2020 gepubliceerd.

Wil je meer weten over de totstandkoming van de Quickscan, download hier dan het Achtergronddocument.

Vragen

Heb je vragen over de Quickscan, dan kun je terecht bij Laura Neijmeijer of Kristien Harmsen

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top