Skip to: Quickscan destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos website

Quickscan destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos heeft de QuickScan Destigmatisering in opdracht van en samen met Samen Sterk zonder Stigma ontwikkeld met betrokkenheid van RIBW Brabant, GGZ Rivierduinen en HVO Querido. De QuickScan is ontwikkeld op basis van de generieke module Destigmatisering  en op basis van input en deelname van (ervaringsdeskundige) hulpverleners. De Quickscan is in februari 2020 gepubliceerd op de website van Samen Sterk zonder Stigma.

Wat is de Quickscan?

Met de QuickScan Destigmatisering meet je voor jezelf én in het gehele team wat er al goed gaat op het gebied van destigmatiserend werken en wat nog beter kan. Kortom, met deze tool krijg je inzicht in in welke mate je destigmatiserend werkt.

De QuickScan is een online tool. Deze geeft aan de hand van 20 stellingen een beeld over het (destigmatiserend) denken en doen van een team in beeld. Dit beeld is een vertrekpunt om met elkaar constructief in gesprek te gaan over stigma en zijn verschillende vormen. Het team kan vervolgens tot actie overgaan met behulp van de aandachtspunten, adviezen en praktische tools die zijn opgenomen in de QuickScan.

Quickscan als teamresultaat

De QuickScan kan door alle teamleden in 10-15 minuten online worden ingevuld. De thema’s zijn afkomstig uit de generieke module Destigmatisering, denk aan kennis over stigma, behandeling, begeleiding en bejegening. De uitkomsten van de ingevulde tool zijn anoniem. Je kunt je eigen antwoorden in een pdf opvragen, maar niemand anders krijgt deze te zien.

De pilot

Vier teams van GGZ Rivierduinen werkten mee aan de pilot. Job van den Heuvel, directeur behandelzaken en verpleegkundig specialist GGZ, vertelt: “De grove lijnen over stigma zijn wel bekend, maar van de nuance is bijna niemand zich bewust. Stigma is overal, vooral in kleine en alledaagse dingen. De QuickScan is een mooi hulpmiddel voor de bewustwording hierin. Alle teams die meewerkten gaan actief verder met het thema en wat mij betreft geldt dat voor alle teams en alle afdelingen van Rivierduinen.”

Vraag toegang aan

De QuickScan is voor iedereen online toegankelijk. Wel vragen we na gebruik graag om feedback zodat we inzicht krijgen in het effect van de tool en de QuickScan kunnen verbeteren.

Je kunt toegang aanvragen via de website van Samen Sterk zonder Stigma

Back To Top