Skip to: Training HOP facilitator

Kenniscentrum Phrenos website

Training HOP facilitator

Wat is HOP?

HOP – Honest Open and Proud – is een zelfhulpinstrument dat gebruikers ondersteunt om openheid over psychische problemen te verkennen. Veel mensen die kampen met psychische problemen of dat in het verleden gedaan hebben, worstelen ook met hoe je daar wel of niet open over bent. Negatieve ervaringen met open zijn en/of de angst daarvoor kunnen ontzettend verlammend werken en herstel ondermijnen. In de training verkennen deelnemers de voor- en nadelen van openheid , de manieren waarop zij openheid kunnen geven én gaan zij uitproberen om over hun ervaringen te vertellen, wat bij hen past, welke keuzes ze kunnen maken. HOP wordt aangeboden door twee ervaren cursusleiders in 3 bijeenkomsten van 3 uur. Onderzoek toont aan dat HOP o.a. een positief effect heeft op stress door stigma, zelfstigma en kwaliteit van leven. De HOP-training is breed inzetbaar: het vraagstuk van openheid speelt in allerlei sociale situaties in een rol.

Wil je opgeleid worden tot HOP Facilitator?

Dan kun je deelnemen aan de landelijke training.

Inhoud landelijke training

De training behandelt he bestaat uit twee inhoudelijke hoofdlijnen:
De betekenis van openheid en stigma en de betekenis van de uitgangspunten herstel, ervaringsdeskundigheid en zelfhulp voor het aanbod van de training.
Op basis hiervan de HOP training zelf geven als praktijkoefening geven.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat HOP Facilitator uitgegeven door Kenniscentrum Phrenos.

Voor wie is de HOP facilitator training?

Voor mensen die HOP facilitator willen worden om zelf de HOP training te kunnen gaan geven.

Voorwaarden voor deelname

  • Deelnemers hebben zelf de HOP training doorlopen.
  • Zijn in de gelegenheid met een collega facilitator HOP aan te bieden.
  • In de gelegenheid om per jaar aan minimaal één van de twee landelijke intervisiebijeenkomsten deel te nemen die door Phrenos worden aangeboden.

Trainers

De training wordt gegeven door

  • Marieke van Keeken: Ervaringsdeskundige Rayon Arnhem-Nijmegen bij UWV Werkbedrijf
  • Kim Sjoerdsma: Trainer met ervaringsdeskundigheid, HVO Querido

Data en tijden

De training is live en bestaat uit vier bijeenkomsten van zes uur.
Data: volgen
Tijden: 10.00 tot 16.00 uur

Locatie

Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

Kosten

De kosten zijn inclusief de handleiding voor HOP Facilitators.
€ 749,– voor medewerkers van deelnemende organisaties van Kenniscentrum Phrenos
€ 898,– voor overigen

Inschrijven

Inschrijven nog niet mogelijk.

 

Back To Top