Skip to: MOB – Landelijke training Met Open Blik maart 2024

Kenniscentrum Phrenos website

MOB – Landelijke training Met Open Blik maart 2024

Afwegingen over openheid op het werk met beslishulp CORAL

Voor wie?

Voor professionals die betrokken zijn bij de arbeidsintegratie van werkzoekenden of werkenden met psychische problemen. Het gaat hierbij om IPS-professionals en arbeidsintegratieprofessionals die in hun werk te maken hebben met mensen met psychische problemen.

Voorwaarden voor deelname

 • Werkervaring: strikte voorwaarden zijn niet van toepassing. Bij voorkeur werkervaring in de langdurige (ggz) zorg en/of de rehabilitatie & arbeidsre-integratie. Een ondernemende houding en denken in kansen is belangrijk in het contact met cliënten en werkgevers.
 • Visie: Van belang dat je het vertrouwen hebt dat mensen met ernstige psychische problemen die willen werken dat meestal ook kunnen, mits er voldoende ondersteuning aanwezig is.

Inhoud training

De training bestaat uit twee dagdelen.
1. De eerste bijeenkomst van 4,5 uur (inclusief lunchpauze) is op locatie en worden de volgende thema’s behandeld en geoefend:

Stigma

 • Stigma rondom psychische problemen in werksituaties
 • Kennis over stigma
 • Bewustzijn van stigma bij zichzelf en in de omgeving
 • Toepassen van kennis en inzicht rondom stigma in gespreksvoering

Openheid

 • Openheid over psychische problemen in werksituaties
 • Kennis van wat openheid inhoudt
 • Inzicht in mogelijkheden voor (selectieve) openheid en hulpmiddelen daarvan
 • Kunnen aangaan van het gesprek met behulp van CORAL

CORAL

 • Instructie over op welke manieren CORAL aangeboden en gebruikt kan worden door werkzoekenden met  psychische problemen.

2. De tweede bijeenkomst van 2 uur is online en bestaat uit reflectie op de opgedane vaardigheden en oefeningen.

De training duurt in totaal 6 uur.

Leeruitkomsten

De professional heeft het zelfvertrouwen en de vaardigheden om het gesprek aan te gaan met werkzoekenden/ werkenden over openheid over psychische problemen op de werkvloer en is in staat de hiervoor de beslistool CORAL op gestructureerde wijze te gebruiken en aan te bieden aan werkzoekenden met psychische problemen.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat uitgegeven door Kenniscentrum Phrenos. Voor het verkrijgen van het certificaat geldt volledige deelname.

Trainers

De training wordt gegeven door twee trainers van Kenniscentrum Phrenos.

Data en tijd

Fysieke bijeenkomst: vrijdag 15 maart van 9.30-14.00 uur
Online bijeenkomst: woensdag 27 maart van 9.30-11.30 uur

Locatie

De eerste bijeenkomst is fysiek bij Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45 in Utrecht.
De tweede bijeenkomst is online via Teams.

Kosten

De kosten zijn inclusief studiemateriaal
€ 225,- voor medewerkers van deelnemende organisaties van Phrenos
€ 285,- voor overigen

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk via inschrijfformulier.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorien Verhoeven dverhoeven@kcphrenos.nl.

 

Back To Top