Skip to: Beslishulp CORAL

Kenniscentrum Phrenos website

Beslishulp CORAL

Mensen die psychische klachten hebben, komen vaak voor de afweging te staan of zij op het werk wel of niet open hierover willen zijn. Vertel je het bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek? Besluit je iets te gaan vertellen over je psychische klachten, wat en wanneer dan? En tegen wie? De afwegingen die hierbij een rol spelen kunnen per persoon en per situatie verschillen. Beslishulp CORAL kan hierbij helpen.

Openheid in de werkomgeving

In Engeland is een beslishulp ontwikkeld die mensen kan ondersteunen bij vragen rondom openheid in de werkomgeving: CORAL – COnceal or ReveAL. Uit onderzoek blijkt dat mensen die CORAL gebruikten significant minder besluitvormingsconflicten hebben, dan mensen in de controlegroep (Henderson et al., 2013). Ook hebben mensen die CORAL gebruikten vaker een fulltime betaalde baan dan mensen die het niet gebruikten, gemeten op 3 maanden na het onderzoek.

Coral 2.0 (downloadversie in pdf voor print)

Hier kunt u de beslishulp CORAL 2.0 downloaden:

Beslishulp CORAL 2.0

Er zijn ook twee infographics:

  1. Een infographic  voor mensen die op zoek zijn naar een baan, die een korte uitleg geeft over openheid bij sollicitaties:
    Infographic CORAL 2.0, openheid bij sollicitaties
  2. Een infographic voor mensen die al werk hebben, die korte uitleg geeft over openheid op het werk:
    Infographic  CORAL 2.0, openheid op het werk

Digitale tool – CORAL 2.0

Kenniscentrum Phrenos, Tilburg University/Tranzo en Samen Sterk zonder Stigma hebben CORAL vertaald en uitgewerkt naar een digitale tool CORAL 2.0. De tool kan gebruikt worden via:

https://samensterkzonderstigma.nl/tool/coral-2-0-vertel-ik-het-wel-niet-op-het-werk/

Handleiding voor professionals

Deze video is een handleiding voor professionals die CORAL 2.0 willen inzetten. Je leert wat stigma inhoudt, welke gevolgen het op de werkvloer kan hebben en hoe CORAL 2.0 hierbij kan helpen.

Training Met Open Blik

Afwegingen over openheid op het werk met de beslishulp CORAL

Kenniscentrum Phrenos biedt en training van twee dagdelen aan voor professionals die betrokken zijn bij de arbeidsintegratie van werkzoekenden of werkenden met psychische problemen. Het gaat hierbij om IPS-professionals en arbeidsintegratieprofessionals die in hun werk te maken hebben met mensen met psychische problemen.

Lees meer over de training

Literatuur

Henderson, C., Brohan, E., Clement, S., Williams, P., Lassman, F., Schauman, O., … & Slade, M. (2013). Decision aid on disclosure of mental health status to an employer: feasibility and outcomes of a randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry, 203(5), 350-357.

Back To Top