Skip to: Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Kenniscentrum Phrenos website

Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, vanuit haar ervaring met psychische ontwrichting. WRAP is een instrument voor zelfonderzoek, een toevoeging aan alles wat je al weet van jezelf,
wat werkt en wat je goed doet. Jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie.
WRAP is voor iedereen die persoonlijke verantwoordelijkheid wil nemen voor het eigen welbevinden en erachter wil komen wat voor hem of haar werkt. WRAP werkt los van rollen en diagnostische kaders. Het is dus geen signaleringsplan of begeleidingsplan. En je kan met WRAP geen hulpverlening of medicatie vervangen.

Het herstelprogramma van WRAP bestaat uit:

 • Vijf sleutelbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor
  jezelf en steun
 • Een gereedschapskoffer voor een goed gevoel
 • Herstelthema’s die verdieping bieden
 • De zes actieplannen van WRAP:
  1. Dagelijks onderhoudsplan
  2. Triggers
  3. Vroege waarschuwingstekens
  4. Signalen van ontsporing
  5. Crisisplan
  6. Post-crisisplan

Waarom starten met WRAP?

WRAP geeft mensen een instrument in handen om het eigen herstel vorm te geven. Daarmee geeft WRAP organisaties houvast om aan te kunnen sluiten bij het persoonlijke proces van mensen en zo inhoud te geven aan herstelondersteunende zorg.
Ook medewerkers kunnen een WRAP-cursus volgen. Dit ondersteunt hun eigen welbevinden en kan ertoe bijdragen dat zij zich bewuster worden van de principes van herstelondersteunend werken. Door rollen en diagnostische kaders los te laten werkt WRAP destigmatiserend.
De scholing tot WRAP-facilitator ondersteunt de ontwikkeling van de competenties van ervaringsdeskundigen.
WRAP biedt ervaringsdeskundigen een eigen instrument om hun werk vorm te geven.

Wetenschappelijk bewijs en Erkende interventie

– Cook (2011): minder symptomen, meer hoop, hogere subjectieve kwaliteit van leven
– Jonikas (2011): beter opkomen voor eigen belangen bij ggz-hulpverleners
– Cook (2013): verminderde zorgvraag en zorgkosten

WRAP is opgenomen in de databank Erkende interventies. De interventie is erkend door de Erkenningscommissie langdurige ggz op 4 maart 2015. De website meldt: De interventie WRAP is op alle onderdelen helder beschreven en goed onderbouwd. Uit Amerikaanse onderzoeken blijkt dat WRAP bijdraagt aan de kwaliteit van leven en een afname van zorgbehoefte en zorggebruik. Resultaten van Nederlands effectonderzoek zijn nog niet beschikbaar.

U kunt meer lezen over WRAP in het artikel Boertien, D., Bakel, M. van en Weeghel, J. van (2012). Wellness Recovery Action Plan in Nederland. Een herstelmethode bij psychische ontwrichting. In: MGv 76-5, p. 276-84. Download het artikel

 

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top