Skip to: Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Kenniscentrum Phrenos website

Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is een instrument voor zelfonderzoek, een toevoeging aan alles wat je al weet van jezelf, wat werkt en wat je goed doet. Jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie.
WRAP is voor iedereen die persoonlijke verantwoordelijkheid wil nemen voor het eigen welbevinden en erachter wil komen wat voor hem of haar werkt. WRAP werkt los van rollen en diagnostische kaders. Het is dus geen signaleringsplan of begeleidingsplan. En je kan met WRAP geen hulpverlening of medicatie vervangen.

WRAP is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, vanuit haar ervaring met psychische ontwrichting.

Het herstelprogramma van WRAP bestaat uit:

 • Vijf sleutelbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor
  jezelf en steun
 • Een gereedschapskoffer voor een goed gevoel
 • De zes actieplannen van WRAP:
  1. Dagelijks onderhoudsplan
  2. Triggers
  3. Vroege waarschuwingstekens
  4. Signalen van ontsporing
  5. Crisisplan
  6. Post-crisisplan
 • Herstelthema’s die verdieping bieden

Waarom starten met WRAP?

WRAP geeft mensen een instrument in handen om het eigen herstel vorm te geven. Daarmee geeft WRAP organisaties houvast om aan te kunnen sluiten bij het persoonlijke proces van mensen en zo inhoud te geven aan herstelondersteunende zorg.
Ook medewerkers kunnen een WRAP-cursus volgen. Dit ondersteunt hun eigen welbevinden en kan ertoe bijdragen dat zij zich bewuster worden van de principes van herstelondersteunend werken. Door rollen en diagnostische kaders los te laten werkt WRAP destigmatiserend.
De scholing tot WRAP-facilitator ondersteunt de ontwikkeling van de competenties van ervaringsdeskundigen.
WRAP biedt ervaringsdeskundigen een eigen instrument om hun werk vorm te geven.

Implementatie van WRAP

Phrenos en Trimbos-instituut bracht in 2020 twee publicaties uit: de Handreiking Implementatie van WRAP en de modelgetrouwheidsschaal WRAP. Het zijn de resultaten van het tweejarige onderzoek ‘Naar een brede toepassing van WRAP in Nederland’. Doel van beide producten is bij te dragen aan een brede(re) beschikbaarheid van WRAP, zowel binnen de zorg als in het sociaal domein.

U kunt de publicaties hieronder downloaden.

Handreiking implementatie WRAP
2020
Dienke Boertien, Marianne van Bakel, Ankie Lempens
Kenniscentrum Phrenos / Trimbos-instituut
Modelgetrouwheidsschaal WRAP
2020
Ankie Lempens, Aniek de Lange, Dienke Boertien, Marianne van Bakel
Kenniscentrum Phrenos / Trimbos-instituut

Trainingen

Kenniscentrum Phrenos verzorgt de volgende trainingen:

Landelijke training WRAP Facilitator

Training: Landelijke Refresher WRAP Facilitators

In company scholing Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Wetenschappelijk bewijs en Erkende interventie

– Cook (2011): minder symptomen, meer hoop, hogere subjectieve kwaliteit van leven
– Jonikas (2011): beter opkomen voor eigen belangen bij ggz-hulpverleners
– Cook (2013): verminderde zorgvraag en zorgkosten

WRAP is opgenomen in de databank Erkende interventies ggz. De interventie is erkend door de Erkenningscommissie langdurige ggz op 4 maart 2015. De website meldt: De interventie WRAP is op alle onderdelen helder beschreven en goed onderbouwd. Uit Amerikaanse onderzoeken blijkt dat WRAP bijdraagt aan de kwaliteit van leven en een afname van zorgbehoefte en zorggebruik. Resultaten van Nederlands effectonderzoek zijn nog niet beschikbaar.

U kunt meer lezen over WRAP in het artikel Boertien, D., Bakel, M. van en Weeghel, J. van (2012). Wellness Recovery Action Plan in Nederland. Een herstelmethode bij psychische ontwrichting. In: MGv 76-5, p. 276-84. Download het artikel

WRAP in Nederland

Zoek je een plaats in Nederland waar je een WRAP-cursus kunt volgen?

Zoek op postcode of plaats

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top