Skip to: Landelijke training WRAP Facilitator juni 2022

Kenniscentrum Phrenos website

Landelijke training WRAP Facilitator juni 2022

Landelijke training voor mensen die graag opgeleid willen worden tot WRAP Facilitator om zelf WRAP-groepen aan te kunnen bieden.

Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is een zelfhulpinstrument dat de gebruikers ervan ondersteunt om het eigen welbevinden te herstellen of vergroten. Deelnemers verkennen de kernbegrippen voor herstel: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. In de gereedschapskoffer voor een goed gevoel verzamelen zij ‘gereedschap’ om zich goed te voelen of om te herstellen van momenten dat ze zich minder goed voelen.

Uitwerking volgt in de zes plannen: dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, een crisisplan en een post-crisisplan. Je kan jezelf een doel stellen met WRAP maar dat hoeft niet. WRAP is niet gebonden aan diagnoses en wat een crisis is, bepaalt de persoon in kwestie zelf. WRAP is een plan dat je telkens weer aanpast aan je leven en ontwikkeling op dat moment. WRAP wordt standaard aangeboden in acht groepsbijeenkomsten van 2,5 uur door twee geschoolde WRAP facilitators.

Onderzoek toont aan dat WRAP een positief effect heeft symptoomreductie, hoop, kwaliteit van leven (Cook 2012) en op de zorgvraag en zorgkosten (Cook 2013).

Voor wie?

Voor mensen die graag opgeleid willen worden tot WRAP Facilitator om zelf WRAP-groepen aan te kunnen bieden.

Voorwaarden voor deelname

  • Deelnemers hebben aantoonbaar (certificaat) een basis WRAP van acht bijeenkomsten gevolgd
  • Hebben zich hun WRAP in het dagelijks leven eigen gemaakt.
  • Zijn in de gelegenheid om – eenmaal opgeleid tot WRAP Facilitator – samen met een geschoolde collega WRAP groepen te co-faciliteren.
  • Zijn in de gelegenheid middels intervisie en een tweejaarlijkse refresher de eigen deskundigheid verder te ontwikkelen.
  • De inzet van facilitators wordt aantoonbaar ondersteund door een plan voor modelgetrouwe implementatie dat voor deelname wordt doorgesproken met de coördinator van de training.

Inhoud

De training bestaat uit een voorbereidingsbijeenkomst en vijf dagen. Per dag staat één praktijkoefening centraal. Daaromheen is een aantal modules ter verdieping en veel ruimte voor reflectie en uitwisseling. Deelnemers ontvangen bij de training het Trainingshandboek voor WRAP Facilitators.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat van WRAP Facilitator nadat zij ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling een mentorplan hebben ingeleverd. Het certificaat WRAP co-facilitator is twee jaar geldig. Een verplichte driedaagse refresher verlengt het certificaat opnieuw met twee jaar.

Trainers

De training wordt gegeven door twee Advanced Level WRAP-facilitators:

  • Hadassah Kuper, ervaringsdeskundige
  • Dienke Boertien, coördinator programma herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie, Kenniscentrum Phrenos

Data en tijd

De training bestaat uit vijf dagen en een voorbereidingsbijeenkomst.
Datum voorbereidingsbijeenkomst: donderdag 2 juni online van 13 tot 14.30 uur

Data vijf dagen : 30 juni, 1, 4, 5 en 6 juli 2022
Tijd: alle dagen van 9.30-17.00 uur

Locatie

Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45, Utrecht

Kosten

De kosten zijn inclusief lunch en het Trainingshandboek voor WRAP Facilitators.
€ 1.159,– voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 1.390,– voor overigen

Inschrijven

U kunt zich via het inschrijfformulier inschrijven.

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top