Skip to: WRAP – Landelijke training WRAP Facilitator april 2024

Kenniscentrum Phrenos website

WRAP – Landelijke training WRAP Facilitator april 2024

Voor wie?

Voor mensen die WRAP Facilitator willen worden.

Voorwaarden voor deelname

  • Deelnemers hebben aantoonbaar (certificaat) een basis WRAP van acht bijeenkomsten gevolgd.
  • Hebben zich hun WRAP in het dagelijks leven eigen gemaakt.
  • Zijn in de gelegenheid om samen met een geschoolde collega WRAP groepen aan te bieden.
  • Zijn in de gelegenheid middels intervisie de eigen deskundigheid verder te ontwikkelen.
  • De inzet van facilitators wordt ondersteund door een plan voor modelgetrouwe implementatie.

Inhoud

1. Voorbereidingsbijeenkomst online van 1,5 uur.

2. Facilitatortraining: 5 dagen van 8 uur begeleid door twee Advanced level WRAP facilitators. Per dag staat één praktijkoefening centraal. Daaromheen is een aantal modules ter verdieping, reflectie en uitwisseling. Deelnemers stellen na afloop van de training een mentorplan op.

Studiemateriaal

Handboek voor WRAP Facilitators (Kenniscentrum Phrenos, licentiehouder Nederlandse vertaling)
Bij de prijs inbegrepen

Studiebelasting

Buiten de training zelf ca. twee uur voor het maken van een mentorplan.

Doorlooptijd

Een maand om na afloop van de training het mentorplan op te stellen.

Leeruitkomsten

  • Deelnemers zijn WRAP facilitator en kunnen WRAP modelgetrouw aanbieden, een gelijkwaardige uitwisseling van ervaringskennis faciliteren en vanuit de ethische waarden op hun eigen rol reflecteren.
  • Deelnemers kunnen de implementatie van WRAP binnen hun organisatie ondersteunen.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat voor WRAP Facilitator. Dit is twee jaar geldig. Een driedaagse refresher verlengt het certificaat opnieuw met twee jaar.

Trainers

De training wordt gegeven door twee Advanced Level WRAP-facilitators:

  • Evelien Hulshof, coördinator ervaringsdeskundigheid, GGZ Oost Brabant
  • Dienke Boertien, coördinator programma herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie, Kenniscentrum Phrenos

Data en tijd

Online voorbereidingsbijeenkomst: donderdag 29 februari 2024 van 10.00-11.30 uur

Training: 11, 12, 15, 16 en 17 april 2024
Tijd: alle dagen van 9.30-17.00 uur

Locatie

Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45, Utrecht

Kosten

De kosten zijn inclusief lunch en het Trainingshandboek voor WRAP Facilitators.
€ 1.260,– voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 1.575,– voor overigen

Inschrijven

Inschrijven is niet meer mogelijk, aangezien de training vol zit. Bij interesse voor een volgende training mail Tinka Verweij, tverweij@kcphrenos.nl.

Lees meer over WRAP

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top