Skip to: Training: Landelijke Refresher WRAP Facilitators november 2022

Kenniscentrum Phrenos website

Training: Landelijke Refresher WRAP Facilitators november 2022

WRAP is een zelfhulpinstrument dat wordt aangeboden door twee geschoolde WRAP Facilitators.
Om als WRAP Facilitator gecertificeerd te blijven is een tweejaarlijkse ‘refresher’van drie dagen verplicht. In de refresher delen deelnemers opgedane ervaringen en inzichten en maken zij zich de nieuwe inzichten en werkwijzen van het faciliteren eigen.
De Landelijke Refresher WRAP Facilitators wordt gegeven door twee Advanced Level WRAP Facilitators die op hun beurt één keer per twee jaar worden gerefresht door het Copeland Center dat verantwoordelijk is voor de scholing van WRAP facilitators wereldwijd. WRAP wordt in de VS zeer veel toegepast in veel verschillende contexten. Vanuit deze bloeiende WRAP-cultuur doen de trainers van het Copeland telkens nieuwe inzichten op die in de refreshers worden verwerkt.

Voor wie?

WRAP-facilitators die (langer dan) twee jaar geleden zijn opgeleid tot WRAP-facilitator en die actief en modelgetrouw WRAP groepen kunnen faciliteren.

Voorwaarden

  • Deelnemers zijn in het bezit van een certificaat WRAP Facilitator van twee jaar oud of ouder.
  • Zijn in de gelegenheid om modelgetrouw WRAP aan te kunnen bieden.

Inhoud

Centraal in de training staan de nieuwe ontwikkelingen en inzichten die de Advanced Level WRAP Facilitators op hun beurt iedere twee jaar krijgen bijgeschoold door het Copeland Center.
Daarnaast herijkt de refresher op de ethische grondslagen en de betekenis van WRAP in het bredere geheel van de zorg.
Elke dag staat een praktijkoefening centraal. Daaromheen is een aantal modules ter verdieping en veel ruimte voor reflectie en uitwisseling.

Certificering

Bij deelname aan de drie dagen en alle practica ontvangen deelnemers een certificaat dat weer twee jaar geldig is.

Trainers

De training wordt gegeven door twee Advanced Level WRAP-facilitators

  • Evelien Hulshof, coördinator ervaringsdeskundigheid, GGZ Oost Brabant
  • Dienke Boertien, coördinator programma herstel, ervaringsdeskundigheid & participatie, Kenniscentrum Phrenos

Data en tijd

De refresher vindt plaats op drie hele aaneengesloten dagen.

  • woensdag 2 november 2022 van 9.30-17.00 uur
  • donderdag 3 november 2022 van 9.30-17.00 uur
  • vrijdag 4 november 2022 van 9.30-17.00 uur

Locatie

  • Woensdag 2 november en donderdag 3 november bij Kaffeetaria, Saffierlaan 10, Utrecht
  • Vrijdag 4 november bij Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45, Utrecht

Kosten

De kosten zijn inclusief lunch.
€ 682,– voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 818,– voor overigen.

Inschrijven

Inschrijving via het inschrijfformulier.

 

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top