Skip to: WRAP – In-company implementatietraject

Kenniscentrum Phrenos website

WRAP – In-company implementatietraject

Voor wie?

Voor iedereen die een eigen WRAP wil ontwikkelen, WRAP Facilitator wil worden en samen met de organisatie WRAP beschikbaar wil maken.

Voorwaarden voor deelname

 • De organisatie vraagt het traject aan.
 • Stelt WRAP Facilitators in de gelegenheid om WRAP groepen modeltrouw aan te bieden.
 • Stelt WRAP facilitators in de gelegenheid middels intervisie de eigen deskundigheid te onderhouden en ontwikkelen.
 • Ondersteunt de inzet van facilitators met behulp van een plan voor modelgetrouwe implementatie.
 • Deelnemers zijn bereid een eigen WRAP te ontwikkelen.
 • Deelnemers zijn bereid om zich hun WRAP in het dagelijks leven eigen te maken.

Inhoud

1. WRAP-training: 8 bijeenkomsten van 2,5 uur begeleid door twee WRAP-facilitators.
NB: sommige instellingen hebben eigen WRAP facilitators. Die kunnen deze eerste stap zelf voor hun rekening nemen. Deelnemers ontwikkelen een eigen WRAP

2. Voorbereidingsbijeenkomst online van 1,5 uur: voor aanstaande facilitators ter voorbereiding op de Facilitatortraining

3. Facilitatortraining: 5 dagen van 8 uur begeleid door twee Advanced level WRAP facilitators. Per dag staat één praktijkoefening centraal. Daaromheen is een aantal modules ter verdieping, reflectie en uitwisseling. Na afloop stellen de deelnemers een mentorplan op

4. Kick-off: Opgeleide facilitators en betrokkenen in de organisatie bespreken hoe zij samen WRAP beschikbaar kunnen maken.

5. Implementatieondersteuning bestaande uit:

 1. Implementatieplan (doelstelling, verantwoordelijkheid, ondersteuning facilitators, voorlichting, middelen)
 2. Drie intervisiebijeenkomsten (live of online)
 3. Consultatie (gedurende één jaar wordt doorlopend consultatie verleend over implementatie en kwaliteitsbewaking)

Studiemateriaal

 • Werkboek WRAP, ontwikkeld door Kenniscentrum Phrenos
 • Handboek voor WRAP Facilitators, (Kenmiscentrum Phrenos is licentiehouder Nederlandse vertaling)
  Beide zijn bij de prijs inbegrepen

Studiebelasting

Buiten de trainingen zelf ca. twee uur voor het maken van een mentorplan

Doorlooptijd

Circa zes maanden: circa vier maanden tussen de WRAP training en de WRAP Facilitatortraining, dwz de tijd die nodig is om de WRAP eigen te maken in het dagelijks leven en circa een maand na afloop van de WRAP Facilitatortraining om het mentorplan op te stellen

Leeruitkomsten

 • Deelnemers kunnen hun ervaringskennis van herstel van welbevinden aan de hand van WRAP in hun dagelijks leven inzetten en doorontwikkelen.
 • Deelnemers zijn WRAP facilitator en kunnen WRAP modelgetrouw aanbieden, een gelijkwaardige uitwisseling van ervaringskennis faciliteren en vanuit de ethische waarden op hun eigen rol reflecteren.
 • Deelnemers kunnen de implementatie van WRAP binnen hun organisatie ondersteunen.

Certificering

Deelnemers ontvangen

 • een certificaat voor de WRAP training
 • een certificaat voor WRAP Facilitator. Het certificaat WRAP Facilitator is twee jaar geldig. Een driedaagse refresher verlengt het certificaat opnieuw met twee jaar.

Trainers

De training wordt gegeven door twee Advanced Level WRAP-facilitators.

Data en tijd

In overleg in te plannen.

Locatie

De organisatie is verantwoordelijk voor de organisatie.

Kosten

De kosten zijn inclusief studiemateriaal.
€ 16.967,- voor medewerkers van bij Kenniscentrum Phrenos aangesloten instellingen.
€ 21.208,– voor overigen

Belangstelling?

U kunt contact opnemen met Dienke Boertien dboertien@kcphrenos.nl

Back To Top