Skip to: Infosheet Herstelacademies: vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Kenniscentrum Phrenos website

Infosheet Herstelacademies: vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Infosheet Herstelacademies – Vrijplaats voor eigen ontwikkeling
2018
Werkplaats Herstelondersteuning
Werkplaats Herstelondersteuning

In deze infosheet wordt de herstelacademie belicht als verzameling van functies, als community-based group work en als organisatie. Aan bod komen functies zoals laagdrempelige ontmoetingsplek zonder vooropgestelde doelen, zelfhulp, educatie, emancipatie; respijt, scholing van ervaringsdeskundigen, deskundigheidsbevordering  en creatieve en lichaamsgerichte activiteiten. De organisatie van een herstelacademie ligt in handen van ervaringsdeskundigen. De inhoud van de brochure is met bronvermelding vrij te verspreiden.

Back To Top