Skip to: Generieke module Herstelondersteuning

Kenniscentrum Phrenos website

Generieke module Herstelondersteuning

Herstel is een individueel proces waarin mensen veerkracht ontwikkelen, leren omgaan met en het leven weer oppakken na ontwrichtende ervaringen. Het gaat om herstel van identiteit, zelfbeeld, zelfvertrouwen, sociale relaties en sociale rollen die als gevolg van psychische en/of verslavingsproblemen aangetast zijn en omvat meer dan de vermindering van ziekteverschijnselen. In herstelprocessen staan de mogelijkheden en krachten van de mens centraal en hebben zij zelf de regie over hun eigen leven.

Belangrijke elementen van herstelprocessen zijn:

  • Verbondenheid met anderen: contact met familieleden, vrienden, collega’s en meedoen in de samenleving.
  • Hoop: doorbreken van stilstand door verkennen en oprekken van grenzen.
  • Identiteit: herdefiniëren van klachten en kwetsbaarheid en ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
  • Betekenisgeving: toekennen van nieuwe betekenissen aan gebeurtenissen (uit het verleden) en aandacht voor zingeving.
  • Grip op het eigen leven: persoonlijke groei, opnemen van taken en rollen, keuzes kunnen maken.

De generieke module Herstelondersteuning geeft handvatten voor de ondersteuning van mensen met (ernstige) psychische en/of verslavingsproblemen bij hun herstel. Deze handvatten zijn bedoeld voor iedereen die een rol kan spelen bij herstelondersteuning: patiënten zelf, naasten, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, zorgverleners en sociaal werkers.

>> Naar de generieke module

Back To Top