Skip to: Peer-supported Open Dialogue (POD)

Kenniscentrum Phrenos website

Peer-supported Open Dialogue (POD)

Peer-supported open dialogue (POD) is een zorgpraktijk bij psychische crises die zich richt op het direct betrekken van iemands netwerk en het wezenlijk bespreken van zorgen, wensen, betekenissen en passende deskundige behandelingen. 

7 Principes

Centraal bij Peer-supported Open Dialogue staan de volgende zeven principes:

  1. Onmiddellijke hulp: binnen 24 uur.
  2. Perspectief van sociaal netwerk, vanaf de eerste bijeenkomst.
  3. Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats en inhoud naar behoefte).
  4. Verantwoordelijkheid, vanaf het eerste contact.
  5. Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij terugval).
  6. Tolerantie voor onzekerheid/niet-weten: geen diagnose stellen maar betekenis op laten komen.
  7. Dialogisme: het bevorderen van dialoog staat voorop.

Netwerkgesprekken

Wanneer iemand hulp zoekt, wordt zo snel mogelijk een netwerkgesprek gepland. Degene die hulp zoekt, wordt gevraagd welke naasten kunnen aansluiten bij het gesprek. Dat kan gaan om familieleden, al eerder betrokken hulpverleners, vrienden, een leraar of collega enzovoort. In de loop van de gesprekken kan de samenstelling van het netwerk veranderen al naar gelang de behoefte van de cliënt. De keuze is aan de cliënt.

Meerstemmigheid (polyfonie)

Het bevorderen van de dialoog tussen de leden van het netwerk staat voorop. Er wordt veel tijd genomen om verschillende perspectieven op te laten komen, nieuwe ideeën te laten ontstaan. Overhaaste diagnoses en oplossingen worden vermeden. De POD-ers worden toegankelijke gesprekspartners die samen met het netwerk zoeken naar de deskundigheid die het meest ondersteunend is. Wanneer er een bepaalde behandeling passend blijkt, kan die parallel aan de netwerkgesprekken worden uitgevoerd. Dat kan betekenen dat er een tijdje geen of veel minder frequent netwerkgesprekken worden gepland.

Reflecties

In het netwerkgesprek zijn altijd twee POD’ers aanwezig. Zij stellen open vragen die de leden van het netwerk stimuleren om woorden te vinden voor hun gevoelens, ervaringen en wensen. Deze uitwisseling roept bij de POD-ers ook emoties op, ideeën over wat mogelijk helpend kan zijn, hun twijfel of zorgen. Dit kunnen zij direct in het netwerk naar voren brengen. Maar zij kunnen ook de behoefte voelen om hun reflecties eerst met de andere POD-er te delen. Dat doen ze dan ter plekke in het netwerkgesprek waarbij de aanwezigen kunnen luisteren en erop reageren.

Nothing about the client without the client

Buiten de netwerkgesprekken spreken de hulpverleners niet langer over de cliënt of zijn netwerk. Alle vervolgstappen worden besproken en besloten binnen de netwerkgesprekken. Dit kan ook een individuele behandeling zijn (bijvoorbeeld psychotherapie) die buiten het netwerk plaatsvindt.

Trainingen POD

Werk je in zorg en welzijn en wil je ook in ingewikkelde situaties met meer aandacht, dialoog en verbinding netwerkzorg verlenen en daarbij expliciet ruimte  maken voor ervaringskennis in afstemming met professionele en wetenschappelijke kennis? Phrenos biedt hiervoor een introductieworkshop en POD-trainingen op verschillende niveaus aan:

Training Peer-supported Open Dialogue POD

Landelijke na- en bijscholing POD

POD introductieworkshop

Webinar

Hieronder kun je kijken naar een registratie van een webinar op 25 maart 2022 over de POD-training. Dienke Boertien (POD-coördinator) en POD-trainers Kwok Wong en Martijn Kole geven hierin een toelichting op de training.

Publicaties

Russell Razzaque en Tom Stockmann schreven een uitgebreide introductie over Peer-supported Open Dialogue.
Dit artikel is op initiatief van de Werkplaats Herstelondersteuning integraal vertaald naar het Nederlands vanuit Razzaque, R., & Stockmann, T. An introduction to peer-supported open dialogue in mental healthcare BJPsych Advances (2016), vol. 22, 348–356 doi: 10.1192/apt.bp.115.015230

Inleiding tot peer-supported open dialogue binnen de geestelijke gezondheidszorg
2016
Razzaque, R., & Stockmann, T.
Werkplaats Herstelondersteuning

Andere publicaties zijn:

Seikkula, Jaakko. (2011) Becoming Dialogical: Psychotherapy or a Way of Life? The Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 179, 32, no. 3, pp. 179–193. Download

Peer-supported Open Dialogue in Nederland: Evaluatie van het eerste jaar POD in 4 GGZ organisaties. Utrecht/Eindhoven, 2017. Download

Eimers, D. Op je handen zitten is het allerlastigst: Peer-supported Open Dialogue. [Interview met o.a. Kwok Wong] Download

Wetenschappelijke artikelen gesignaleerd in de internationale literatuur

Sunthararajah S, Clarke K, Razzaque R, Chmielowska M, Brandrett B, Pilling S. (2022). Exploring patients’ experience of peer-supported open dialogue and standard care following a mental health crisis: qualitative 3-month follow-up study. BJPsych Open. 2022 Jul 22;8(4):e139. Samenvatting

Buus N, McCloughen A. (2022). Client and Family Responses to an Open Dialogue Approach in Early Intervention in Psychosis: A Prospective Qualitative Case Study. Issues Ment Health Nurs. 2022 Apr;43(4):308-316. Samenvatting

Kinane C, Osborne J, Ishaq Y, Colman M, MacInnes D. (2022). Peer supported Open Dialogue in the National Health Service: implementing and evaluating a new approach to Mental Health Care. BMC Psychiatry. 2022 Feb 22;22(1):138. Samenvatting

Waters E, Ong B, Mikes-Liu K, McCloughen A, Rosen A, Mayers S, Sidis A, Dawson L, Buus N. (2021). Open Dialogue, need-adapted mental health care, and implementation fidelity: A discussion paper. Int J Ment Health Nurs. 2021 Jun;30(3):811-816. doi: 10.1111/inm.12866. Epub 2021 Apr 13. Samenvatting

Twamley I, Dempsey M, Keane N. (2020). An Open Dialogue-informed approach to mental health service delivery: experiences of service users and support networks. J Ment Health. 2020 Mar 13:1-6. Samenvatting

Bergström T, Seikkula J, Alakare B, Mäki P, Köngäs-Saviaro P, Taskila JJ, Tolvanen A, Aaltonen J. (2018). The family-oriented open dialogue approach in the treatment of first-episode psychosis: Nineteen-year outcomes. Psychiatry Res. 2018 Dec;270:168-175. Samenvatting

Video’s over POD

Open Dialogue
Film van Daniel Mackler (2011) Nederlands ondertiteld (Denise Charlier) / organisatie Luc De Bry en Hermine Agnes

 

POD bij GGz Eindhoven

“Wat is anders aan POD dan je eerder hebt geleerd?” – beantwoord door Manouche van Alst, psychiater

“Wat vind je inspirerend aan POD?” – beantwoord door Martijn Kole, ervaringsdeskundige

“Wat is anders aan POD dan je gewend bent?” – beantwoord door Tom van Wel, psycholoog

“Hoe reageren klanten op POD?” – beantwoord door Dirk Corstens, psychiater

 

Back To Top