Skip to: Peer-supported Open Dialogue (POD)

Kenniscentrum Phrenos website

Peer-supported Open Dialogue (POD)

Peer-supported open dialogue (POD) is een zorgpraktijk bij psychische crises die zich richt op het direct betrekken van iemands netwerk en het wezenlijk bespreken van zorgen, wensen, betekenissen en passende deskundige behandelingen. Kijk voor uitgebreide informatie ook op onze POD-website

7 Principes

Centraal bij Peer-supported Open Dialogue staan de volgende zeven principes:

  1. Onmiddellijke hulp: binnen 24 uur.
  2. Perspectief van sociaal netwerk, vanaf de eerste bijeenkomst.
  3. Flexibiliteit en mobiliteit (tijd, plaats en inhoud naar behoefte).
  4. Verantwoordelijkheid, vanaf het eerste contact.
  5. Psychologische continuïteit (zelfde team, nu en bij terugval).
  6. Tolerantie voor onzekerheid/niet-weten: geen diagnose stellen maar betekenis op laten komen.
  7. Dialogisme: het bevorderen van dialoog staat voorop.

Netwerkgesprekken

Wanneer iemand hulp zoekt, wordt zo snel mogelijk een netwerkgesprek gepland. Degene die hulp zoekt, wordt gevraagd welke naasten kunnen aansluiten bij het gesprek. Dat kan gaan om familieleden, al eerder betrokken hulpverleners, vrienden, een leraar of collega enzovoort. In de loop van de gesprekken kan de samenstelling van het netwerk veranderen al naar gelang de behoefte van de cliënt. De keuze is aan de cliënt.

Meerstemmigheid (polyfonie)

Het bevorderen van de dialoog tussen de leden van het netwerk staat voorop. Er wordt veel tijd genomen om verschillende perspectieven op te laten komen, nieuwe ideeën te laten ontstaan. Overhaaste diagnoses en oplossingen worden vermeden. De POD-ers worden toegankelijke gesprekspartners die samen met het netwerk zoeken naar de deskundigheid die het meest ondersteunend is. Wanneer er een bepaalde behandeling passend blijkt, kan die parallel aan de netwerkgesprekken worden uitgevoerd. Dat kan betekenen dat er een tijdje geen of veel minder frequent netwerkgesprekken worden gepland.

Reflecties

In het netwerkgesprek zijn altijd twee POD’ers aanwezig. Zij stellen open vragen die de leden van het netwerk stimuleren om woorden te vinden voor hun gevoelens, ervaringen en wensen. Deze uitwisseling roept bij de POD-ers ook emoties op, ideeën over wat mogelijk helpend kan zijn, hun twijfel of zorgen. Dit kunnen zij direct in het netwerk naar voren brengen. Maar zij kunnen ook de behoefte voelen om hun reflecties eerst met de andere POD-er te delen. Dat doen ze dan ter plekke in het netwerkgesprek waarbij de aanwezigen kunnen luisteren en erop reageren.

Nothing about the client without the client

Buiten de netwerkgesprekken spreken de hulpverleners niet langer over de cliënt of zijn netwerk. Alle vervolgstappen worden besproken en besloten binnen de netwerkgesprekken. Dit kan ook een individuele behandeling zijn (bijvoorbeeld psychotherapie) die buiten het netwerk plaatsvindt.

Training POD

Bekijk ons trainingsaanbod op het gebied van Peer-supported Open Dialogue POD

Artikel

Russell Razzaque en Tom Stockmann schreven een uitgebreide introductie over Peer-supported Open Dialogue.
Dit artikel is op initiatief van de Werkplaats Herstelondersteuning integraal vertaald naar het Nederlands vanuit Razzaque, R., & Stockmann, T. An introduction to peer-supported open dialogue in mental healthcare BJPsych Advances (2016), vol. 22, 348–356 doi: 10.1192/apt.bp.115.015230

Inleiding tot peer-supported open dialogue binnen de geestelijke gezondheidszorg
2016
Razzaque, R., & Stockmann, T.
Werkplaats Herstelondersteuning

Bekijk ook onze POD-website

 

 

 

Back To Top