Skip to: In Ierland positieve ervaringen met Open Dialogue-benadering

Kenniscentrum Phrenos website

In Ierland positieve ervaringen met Open Dialogue-benadering

Open Dialogue (OD) is in Finland ontwikkeld en omvat zowel het organiseren van een behandelsysteem als een vorm van therapeutische gespreksvoering (dialogisme) binnen dat systeem. De behandeling wordt niet aangeboden in een ziekenhuis maar in de omgeving van de cliënt. Uitgangspunt is niet om te komen tot een diagnose maar om ruimte te maken voor de verschillende verhalen van cliënt en betrokkenen. Tussen 2012 en 2014 heeft een omgeschoold ambulant behandelteam een vorm van OD op het Ierse platteland aangeboden. In deze Ierse studie wordt verslag gedaan van hoe de cliënten en hun sociale netwerk het op OD-gebaseerde behandelaanbod hebben ervaren. Het Ierse OD-aanbod week af van het Finse model: in eerste instantie ging de cliënt apart naar een psychiatrische behandeling en werden netwerk- bijeenkomsten aanvullend aangeboden. Er werden 22 deelnemers uit 10 sociale netwerken (waarvan 12 cliënten met psychische problemen) geïnterviewd. Drie thema’s kwamen naar voren: 1. De meerderheid van de deelnemers meldden veel positieve ervaringen met het OD-team, zeker in vergelijking met de traditionele behandeling, waar een groot deel van de OD-cliënten eerder mee te maken had gehad. Het OD-team werd gekenschetst als benaderbaar, flexibel en niet-klinisch. 2. Nieuwe communicatiepatronen: de meerderheid gaf aan dat hun communicatievaardigheden verbeterd waren waardoor anderen beter naar hen luisterden en zij door anderen beter begrepen werden. 3. Geestelijke gezondheid werd gezien als een gedeelde ervaring: de deelnemers zagen in dat iedereen in het ondersteunende netwerk zijn eigen rol in het herstelproces heeft. Iedereen voelde zich gezien en gewaardeerd. Niet alle cliënten voelen ervoor om hun sociale netwerk bij hun behandeling te betrekken. De meeste cliënten en hun sociale netwerk waren positiever over het OD-aanbod dan over het traditionele behandelaanbod.
Twamley I, Dempsey M, Keane N. (2020). An Open Dialogue-informed approach to mental health service delivery: experiences of service users and support networks. J Ment Health. 2020 Mar 13:1-6.

Back To Top