Skip to: POD – Landelijke na- en bijscholing Peer-supported Open Dialogue november 2023

Kenniscentrum Phrenos website

POD – Landelijke na- en bijscholing Peer-supported Open Dialogue november 2023

Voor wie?

Voor POD gespreksbegeleiders die een POD training hebben afgerond. Advies is om iedere twee jaar een refresher training te volgen.

Voorwaarden voor deelname

  • De deelnemer heeft eerder een POD training gevolgd.
  • Is bereid een proces van persoonlijke verdieping aan te gaan.
  • Beheerst voldoende Engels om de deels Engelstalige literatuur te bestuderen.
  • Beschikt over de mogelijkheid om met een collega te oefenen in de praktijk.

Inhoud

In deze 4 dagen verdiep je de eigen kennis en vaardigheden van het dialogische werken en hoe je dit in de organisatie beschikbaar kan maken. Je doet dit op basis van de inbreng van je praktijkervaringen, reflectie en een aanbod van theorie, mindfulness en praktijkoefeningen.
Als eindopdracht maak je een video-opname van een POD gesprek. Na afloop van de vier dagen schrijf je een aantal reflecties.
In het leerproces staan self work, het kunnen verdragen van onzekerheid, systemisch werken en de kernwaarden van openheid, authenticiteit en onvoorwaardelijke warmte centraal.

Studiemateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van de boeken en artikelen die eerder in de POD training zijn gebruikt.

Studiebelasting

Naast deelname aan de training zelf vraagt deze week 6 tot 8 uur aan voorbereiding en het uitwerken van de opdrachten.

Doorlooptijd

De totale doorlooptijd is ca. drie weken (training zelf en de voorbereiding en uitwerking).

Leeruitkomsten

De deelnemer heeft de dialogische vaardigheden verder ontwikkeld en is in staat om, ook als het ingewikkeld wordt, in gesprek te blijven, inclusief alle onzekerheid, niet-weten en meerstemmigheid.
De deelnemer kan ruimte maken voor wat er is (presentie) en voor de gelijkwaardige inbreng van ervaringskennis, professionele en wetenschappelijke kennis van alle betrokkenen (netwerkzorg).
De deelnemer kan de POD werkwijze toepassen en beschikbaar maken binnen de organisatie.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, NVRG, VSR, V&V en Register Zorgprofessionals.

Trainers

Kwok Wong (psychiater), Dirk Corstens (psychiater), Martijn Kole (ervaringsdeskundige), Sanna Martha (ervaringsdeskundige) en een aantal gasttrainers.
Alle trainers zijn POD-gediplomeerd met ruime ervaring van POD in de praktijk en zijn tevens opgeleid tot POD-trainer.

Data en tijden

De training bestaat uit vier dagen.
Data: di 7, wo 8, do 9 en vr 10 november 2023
Tijden: 9.00-17.00 uur

Locatie

Kenniscentrum Phrenos, Da Costakade 45 te Utrecht

Kosten

€ 884,- voor deelnemers die werken bij een deelnemende organisatie van Phrenos
€ 1.105,- voor anderen

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie of bij interesse kun je contact opnemen met Dienke Boertien (dboertien@kcphrenos.nl). Contactpersoon POD-opleiding bij Kenniscentrum Phrenos.

Bekijk ook de beschrijving van POD op onze methodiekpagina’s.

Back To Top